وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Grasshopper

Grasshopper Essential Training
Grasshopper Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering landscapes with Grasshopper
شرکت:
Mastering landscapes with Grasshopper
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Grasshopper Rhino 3D Roof Truss System Parametric Design
شرکت:
Grasshopper Rhino 3D Roof Truss System Parametric Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
شرکت:
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Parametric Structure Using Lunchbox for Rhino & Grasshopper
شرکت:
Parametric Structure Using Lunchbox for Rhino & Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Parametric Point Attractor Using Rhino and Grasshopper
شرکت:
Parametric Point Attractor Using Rhino and Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Paneling Tools Structure Subdivision w/ Rhino & Grasshopper
شرکت:
Paneling Tools Structure Subdivision w/ Rhino & Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Galapagos and Biomorpher on Grasshopper: Al Bahr example
شرکت:
Galapagos and Biomorpher on Grasshopper: Al Bahr example
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Creating a Roof Truss System Using Rhino and Grasshopper
شرکت:
Creating a Roof Truss System Using Rhino and Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Parametric Design with Grasshopper FULL BEGINNER TO ADVANCED
شرکت:
Parametric Design with Grasshopper FULL BEGINNER TO ADVANCED
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 26 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
ساخت تراس پشت بام بوسیله Grasshopper در Rhino
شرکت:
ساخت تراس پشت بام بوسیله Grasshopper در Rhino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
معماری پارامتریک بوسیله Rhino Grasshopper
شرکت:
معماری پارامتریک بوسیله Rhino Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
معماری پارامتریک بوسیله Grasshopper
شرکت:
معماری پارامتریک بوسیله Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
کار با افزونه کانگورو برای Grasshopper
شرکت:
کار با افزونه کانگورو برای Grasshopper
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
فیلم یادگیری Grasshopper 2021
فیلم یادگیری Grasshopper 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
آموزش ترفندها ، نکات و ترفندهای Grasshopper
آموزش ترفندها ، نکات و ترفندهای Grasshopper
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰