وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Bash

Bash

Bash یک پوسته یونیکس آزاد است که توسط برایان فاکس برای پروژه گنو نوشته شده‌است. نام بَش سرنام Bourne-again shell در انگلیسی است. بش یک پوسته پازیکس با تعداد قابل توجهی افزونه است. در ابتدا این پوسته برای سیستم‌عامل گنو طراحی شده‌بود. اما Bashدر اکثر سیستم‌عامل‌های خانواده شبه-یونیکس قابل اجراست. Bash پوسته پیش‌فرض در اکثر سیستم‌عامل‌هایی که از هسته لینوکس استفاده می‌کند، است.این زبان که مستقیما با خط فرمان گنو/لینوکس درگیر می شود، اجازه می دهد تا برنامه های منعطف، کارآمد و در عین حال ساده و سبک ایجاد کرد.
در بش ما با توجه به دستوراتی که می نویسیم به سیستم عامل ارسال خواهیم کرد و پس از آن سیستم عامل دستورات ما را اجرا خواهد کرد.
در قالب مثال بخواهیم بش را معرفی کنیم باید بگیم بش مانند گارسن رستورانی است که ما دستورات خود را به او داده و او این دستورات را برای ما اجرا خواهد کرد.
با توجه به تجربه می توان گفت کسانی که با بش برنامه می نویسند آینده ای موفق در زمینه لینوکس خواهند داشت. در این سایت آموزش های زیادی از سایت های معتبر مانند lynda, udemy و..وجود دارد

The Beginner’s Guide to Bash Scripting and Automation
شرکت:
The Beginner’s Guide to Bash Scripting and Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Linux BASH Scripting (course with PDF handbook)
شرکت:
Linux BASH Scripting (course with PDF handbook)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Bash / Shell | 100 Hands On Challenge with 10 Live Projects
شرکت:
Bash / Shell | 100 Hands On Challenge with 10 Live Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
BashShell Scripting Essentials
شرکت:
BashShell Scripting Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Bash Shell Scripting: Crash Course For Beginners
شرکت:
Bash Shell Scripting: Crash Course For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Bash/Shell Scripting Essentials
شرکت:
Bash/Shell Scripting Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Bash Mastery: Scripting Your Way to Command-Line Excellence
شرکت:
Bash Mastery: Scripting Your Way to Command-Line Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Bash Shell Scripting: A Complete Guide for Beginner
شرکت:
Bash Shell Scripting: A Complete Guide for Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Bash Shell Scripting Bootcamp: 10 Project-Based Learnings
شرکت:
Bash Shell Scripting Bootcamp: 10 Project-Based Learnings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Pen Testing with Bash
شرکت:
Pen Testing with Bash
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
System and File Analysis with Bash
شرکت:
System and File Analysis with Bash
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Scan Web Applications with Bash
شرکت:
Scan Web Applications with Bash
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Operationalizing Bash and Z Shell Scripts
شرکت:
Operationalizing Bash and Z Shell Scripts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Bash and Z Shell Scripting Syntax
شرکت:
Mastering Bash and Z Shell Scripting Syntax
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Getting Started with Shell Scripting for Bash and Z Shell
شرکت:
Getting Started with Shell Scripting for Bash and Z Shell
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Bash Commands And Scripting From Beginner To Expert
شرکت:
Bash Commands And Scripting From Beginner To Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bash Scripting for Data Scientists
شرکت:
Bash Scripting for Data Scientists
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learning Bash Scripting
Learning Bash Scripting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Bash Scripting Learn Shell Scripting
شرکت:
Bash Scripting Learn Shell Scripting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Managing Jobs and Processes with Bash and Z Shell
شرکت:
Managing Jobs and Processes with Bash and Z Shell
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Initial Access with the Bash Bunny
شرکت:
Initial Access with the Bash Bunny
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Deploy Variables and For Loops in Bash FFmpeg Scripts
شرکت:
Deploy Variables and For Loops in Bash FFmpeg Scripts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱