وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Windows 7

Windows Virus and Malware Troubleshooting
شرکت:
Windows Virus and Malware Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
شرکت:
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Registry Troubleshooting
شرکت:
Windows Registry Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Network Troubleshooting
شرکت:
Windows Network Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Installation, Updating, and Recovery Troubleshooting
شرکت:
Windows Installation, Updating, and Recovery Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Troubleshooting Windows Startup
شرکت:
Troubleshooting Windows Startup
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
شرکت:
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
شرکت:
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Windows 365 Enterprise and Intune Management
شرکت:
Windows 365 Enterprise and Intune Management
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Windows CMD for Absolute Beginners 2023
شرکت:
Windows CMD for Absolute Beginners 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
هک و ضد هک ویندوز
شرکت:
هک و ضد هک ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
کورس ساده تا پیشرفته ترمینال ( خط فرمان )
شرکت:
کورس ساده تا پیشرفته ترمینال ( خط فرمان )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
کورس مبانی سیستم عامل ها
شرکت:
کورس مبانی سیستم عامل ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
نکات و ترفندهای ویندوز
نکات و ترفندهای ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۰
شروع مدیریت سیستم ویندوز
شرکت:
شروع مدیریت سیستم ویندوز
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش کار با خط فرمان Windows
آموزش کار با خط فرمان Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۳۹۹