وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش موزیک سازی دیجیتال

موزیک سازی دیجیتال

آهنگسازی هنری است که با خلق و تولید اثر سروکار دارد از آنجا که انسان ذاتا علاقه دارد خود خلاق باشد اکثر علاقه مندان به موسیقی گرایش بسیار زیادی به آهنگسازی و به طبع آهنگساز شدن دارند…برخلاف باور عمومی آهگسازی صرفا به ساخت یک ملودی ختم نمی شود یک آهنگساز باتوجه به دانش موسیقیایی خود یک اثر هنری را می سازد اثری که در آن ساختار هارمونیکی،همراهی مناسب و… وجود دارد.
در این راستا علاوه برابزار های موسیقی، نرم افزار های زیادی نیز مانند:
Image-Line FL Studio
Ableton Live
Steinberg Cubase Pro
Propellerhead Software Reason
Apple Logic Pro
Cockos Reaper
PreSonus Studio One
Cakewalk Sonar
Avid Pro Tools
Bitwig Studio
را می توان نام برد

Produce a Deep House Track in The Style of Kings of Tomorrow
شرکت:
Produce a Deep House Track in The Style of Kings of Tomorrow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
COMPLETE SAXOPHONE BEGINNER
شرکت:
COMPLETE SAXOPHONE BEGINNER
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
A Beginner’s Guide to Writing for Production Music Libraries
شرکت:
A Beginner’s Guide to Writing for Production Music Libraries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Mastering Your Drums in Studio One
شرکت:
Mastering Your Drums in Studio One
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Audition Basics
شرکت:
Adobe Audition Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Creative Effect Processing Explained
شرکت:
Creative Effect Processing Explained
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Arturia MiniFreak V Explained®
شرکت:
Arturia MiniFreak V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Keyscape & Omnisphere: Creative Sound Design
شرکت:
Keyscape & Omnisphere: Creative Sound Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
VCV RACK 101 VCV Rack 2 Explored
شرکت:
VCV RACK 101 VCV Rack 2 Explored
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
UNO SYNTH PRO 101 Uno Synth Pro Video Manual
شرکت:
UNO SYNTH PRO 101 Uno Synth Pro Video Manual
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
POLYEND TRACKER 101 Polyend Tracker Beginner’s Guide
شرکت:
POLYEND TRACKER 101 Polyend Tracker Beginner’s Guide
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
OZONE 10 201 Mastering With Ozone
شرکت:
OZONE 10 201 Mastering With Ozone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MPC STUDIO 101 MPC Studio Explored
شرکت:
MPC STUDIO 101 MPC Studio Explored
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MPC 201 MPC Standalone Workflow Guide
شرکت:
MPC 201 MPC Standalone Workflow Guide
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MOOGERFOOGER EFFECTS PLUGINS 101 Moogerfooger Effects Explored
شرکت:
MOOGERFOOGER EFFECTS PLUGINS 101 Moogerfooger Effects Explored
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MOOG SUBHARMONICON 101 Moog Subharmonicon Explored
شرکت:
MOOG SUBHARMONICON 101 Moog Subharmonicon Explored
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
KONTAKT 7 301 Sampling and Sound Design Demystified
شرکت:
KONTAKT 7 301 Sampling and Sound Design Demystified
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
GUITAR PRODUCTION 301 Guitar Legends: In the Box
شرکت:
GUITAR PRODUCTION 301 Guitar Legends: In the Box
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
BITWIG STUDIO 403 Track Deconstruction: The Big Round Table
شرکت:
BITWIG STUDIO 403 Track Deconstruction: The Big Round Table
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
ANIMOOG Z 101 Animoog Z Explored
شرکت:
ANIMOOG Z 101 Animoog Z Explored
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
ELEKTRON 111 Model:Samples Explored
شرکت:
ELEKTRON 111 Model:Samples Explored
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Deep House Production Course House Is A Feeling
شرکت:
Deep House Production Course House Is A Feeling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Unlock the Power of Dolby Atmos in Logic Pro
شرکت:
Unlock the Power of Dolby Atmos in Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
The Musician’s Guide to Record Labels & Record Deals
شرکت:
The Musician’s Guide to Record Labels & Record Deals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲