وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش موزیک سازی دیجیتال

موزیک سازی دیجیتال

آهنگسازی هنری است که با خلق و تولید اثر سروکار دارد از آنجا که انسان ذاتا علاقه دارد خود خلاق باشد اکثر علاقه مندان به موسیقی گرایش بسیار زیادی به آهنگسازی و به طبع آهنگساز شدن دارند…برخلاف باور عمومی آهگسازی صرفا به ساخت یک ملودی ختم نمی شود یک آهنگساز باتوجه به دانش موسیقیایی خود یک اثر هنری را می سازد اثری که در آن ساختار هارمونیکی،همراهی مناسب و… وجود دارد.
در این راستا علاوه برابزار های موسیقی، نرم افزار های زیادی نیز مانند:
Image-Line FL Studio
Ableton Live
Steinberg Cubase Pro
Propellerhead Software Reason
Apple Logic Pro
Cockos Reaper
PreSonus Studio One
Cakewalk Sonar
Avid Pro Tools
Bitwig Studio
را می توان نام برد

Audio Engineering 101: Microphones for Beginners
شرکت:
Audio Engineering 101: Microphones for Beginners
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۶ خرداد ۱۴۰۲
Learn Spread Voicings on the Guitar
شرکت:
Learn Spread Voicings on the Guitar
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
شرکت:
Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Pro Tools Intro: Getting Started
شرکت:
Pro Tools Intro: Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mixing with Ozone 10 Explained®
شرکت:
Mixing with Ozone 10 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
شرکت:
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
FabFilter Twin 3 Explained®
شرکت:
FabFilter Twin 3 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Studio One Masterclass – Build Music
شرکت:
Studio One Masterclass – Build Music
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ozone 10 – Your Secret Weapon for Perfect EDM Mastering
شرکت:
Ozone 10 – Your Secret Weapon for Perfect EDM Mastering
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Music Production: How to Make Cyberpunk Music
شرکت:
Music Production: How to Make Cyberpunk Music
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Like a Pro – Learn the Secrets of Mastering
شرکت:
Mastering Like a Pro – Learn the Secrets of Mastering
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Python through Music with Ableton Live
شرکت:
Learn Python through Music with Ableton Live
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
شرکت:
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lick Library – Quick Licks BB King
شرکت:
Lick Library – Quick Licks BB King
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn NunchucksNunchaku – Beginners To Advanced
شرکت:
Learn NunchucksNunchaku – Beginners To Advanced
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ XK0-005 – Scripting, Containers,&Automation
شرکت:
CompTIA Linux+ XK0-005 – Scripting, Containers,&Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ableton Live 11 A Comprehensive Course For Music Producers
شرکت:
Ableton Live 11 A Comprehensive Course For Music Producers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Ultimate Beginner Piano Improvisation Course
شرکت:
The Ultimate Beginner Piano Improvisation Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Synthesis Masterclass with Arturias MicroBrute
شرکت:
Synthesis Masterclass with Arturias MicroBrute
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ProducerTech Lofi Hip Hop Production Techniques
شرکت:
ProducerTech Lofi Hip Hop Production Techniques
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Podcast Production, Recording and Editing with Anchor.fm
شرکت:
Learn Podcast Production, Recording and Editing with Anchor.fm
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Grow a Musical Idea into a Complete Piece
شرکت:
Grow a Musical Idea into a Complete Piece
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Going Pro with Steve Lawler
شرکت:
Going Pro with Steve Lawler
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sound Design with Phase Fatale
شرکت:
Sound Design with Phase Fatale
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲