وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ASP.NET Core

ASP.NET Core

ASP.NET Core یك فریم ورك متن باز و چند پلتفرمی مستقل از بستر اجرا برای ساخت برنامه های مبتنی بر cloud متصل به اینترنت از قبیل وب اپلیكیشن ها ، برنامه های اینترنت اشیا IOT Apps و برنامه های موبایل است . برنامه های ASP.NET Core میتوانند بر روی هسته .net یا روی فریم ورك كامل .net اجرا شوند. ASP.NET Core به منظور محیا كردن یك چارچوب توسعه بهینه شده برای اپلیكیشن هایی كه روی فضای ابری یا روی محیط كاری كاربر (On-Premise) توسعه داده میشوند ، طراحی شده بود.از اجزا پیمانه ای (Modular) با حداقل سربار تشكیل شده است. یعنی اینكه شما در حالی كه راه حلهای خود را میسازید، انعطاف پذیری را نیز حفظ میكنید .
شما میتوانید برنامه های ASP.NET Core خود را روی ویندوز، مك و لینوكس توسعه داده و اجرا كنید.
ASP.NET Core به صورت متن باز در Github موجود میباشد.

ASP.NET Core Web API: Best Practices
شرکت:
ASP.NET Core Web API: Best Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
ASP.NET Core MVC Deep Dive
شرکت:
ASP.NET Core MVC Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
ASP.NET CORE Top 500 Interview Questions and Answers
شرکت:
ASP.NET CORE Top 500 Interview Questions and Answers
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
ASP.NET Core Security. Novice to Consecrated
شرکت:
ASP.NET Core Security. Novice to Consecrated
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
ASP.NET CORE With JavaScript and JQuery
شرکت:
ASP.NET CORE With JavaScript and JQuery
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
ASP.NET Core 8 Complete Guide 2023 – [Task Management App]
شرکت:
ASP.NET Core 8 Complete Guide 2023 – [Task Management App]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Creating Components in ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Creating Components in ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
ASP.NET Core Integration Testing with CI/CD Pipeline
شرکت:
ASP.NET Core Integration Testing with CI/CD Pipeline
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
ASP.NET CORE ZERO TO HERO COURSE WITH PROJECT
شرکت:
ASP.NET CORE ZERO TO HERO COURSE WITH PROJECT
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
.NET Core Complete Guide (.NET 6) [OLD Course]
شرکت:
.NET Core Complete Guide (.NET 6) [OLD Course]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Building an Enterprise Application with ASP.NET Core MVC
شرکت:
Building an Enterprise Application with ASP.NET Core MVC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
شرکت:
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The Complete ASP.Net Core 3.1 MVC With EF Core -Formerly 2.0
شرکت:
The Complete ASP.Net Core 3.1 MVC With EF Core -Formerly 2.0
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت و 29 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Consume Web API in ASP.Net Core MVC (step by step project)
شرکت:
Consume Web API in ASP.Net Core MVC (step by step project)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
شرکت:
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
شرکت:
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction To Asp.Net Razor Pages (Net 6.0)
شرکت:
Introduction To Asp.Net Razor Pages (Net 6.0)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ASP.NET Core Full Stack
شرکت:
ASP.NET Core Full Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Debugging in ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Debugging in ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Creating Background Services in ASP.NET Core 6 and .NET 6
شرکت:
Creating Background Services in ASP.NET Core 6 and .NET 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Building ASP.NET Core 7 Minimal APIs
شرکت:
Building ASP.NET Core 7 Minimal APIs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲