وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Project

Microsoft Project 13/16/19 – Like a Boss (Exam 74-343 prep)
شرکت:
Microsoft Project 13/16/19 – Like a Boss (Exam 74-343 prep)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Develop Winning Proposal through MS Project and ChatGPT
شرکت:
Develop Winning Proposal through MS Project and ChatGPT
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Advanced Microsoft Project
Advanced Microsoft Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Practical Project in QML: Windows 10’s photos App.
شرکت:
Practical Project in QML: Windows 10’s photos App.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Microsoft Teams Integration with Project for the web and Power BI
Microsoft Teams Integration with Project for the web and Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Learning Microsoft Project for the Web
Learning Microsoft Project for the Web
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Microsoft Project Bundle – 4 Courses for MS Project
شرکت:
Ultimate Microsoft Project Bundle – 4 Courses for MS Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 3 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
شرکت:
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019 Training – Beginner to Expert
شرکت:
Microsoft Project 2019 Training – Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019: Comprehensive Beginner Course
شرکت:
Microsoft Project 2019: Comprehensive Beginner Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019 Advanced: Master MS Project
شرکت:
Microsoft Project 2019 Advanced: Master MS Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project : How to Build a Detailed Project Plan
شرکت:
Microsoft Project : How to Build a Detailed Project Plan
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
مایکروسافت پروجکت 2019 : از مبتدی تا متخصص
شرکت:
مایکروسافت پروجکت 2019 : از مبتدی تا متخصص
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
مدیریت پروژه حرفه ای بوسیله Microsoft Project
شرکت:
مدیریت پروژه حرفه ای بوسیله Microsoft Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
مدیریت پروژه CompTIA Project+
شرکت:
مدیریت پروژه CompTIA Project+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Microsoft Project 2019
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Microsoft Project 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش پروژه های پیشرفته تصحیح رنگ در فتوشاپ
آموزش پروژه های پیشرفته تصحیح رنگ در فتوشاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲ فروردین ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Microsoft Project
دوره یادگیری کامل Microsoft Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ فروردین ۱۳۹۹