وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Project

The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
شرکت:
The Ultimate Microsoft Project 2013 Training Bundle 19 Hours
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019 Training – Beginner to Expert
شرکت:
Microsoft Project 2019 Training – Beginner to Expert
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019: Comprehensive Beginner Course
شرکت:
Microsoft Project 2019: Comprehensive Beginner Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project 2019 Advanced: Master MS Project
شرکت:
Microsoft Project 2019 Advanced: Master MS Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Project : How to Build a Detailed Project Plan
شرکت:
Microsoft Project : How to Build a Detailed Project Plan
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
مایکروسافت پروجکت 2019 : از مبتدی تا متخصص
شرکت:
مایکروسافت پروجکت 2019 : از مبتدی تا متخصص
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
مدیریت پروژه حرفه ای بوسیله Microsoft Project
شرکت:
مدیریت پروژه حرفه ای بوسیله Microsoft Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
مدیریت پروژه CompTIA Project+
شرکت:
مدیریت پروژه CompTIA Project+
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰
بزرگترین دوره مایکروسافت آفیس
شرکت:
بزرگترین دوره مایکروسافت آفیس
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۴ دی ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Microsoft Project 2019
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Microsoft Project 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ مهر ۱۳۹۹
آموزش پروژه های پیشرفته تصحیح رنگ در فتوشاپ
آموزش پروژه های پیشرفته تصحیح رنگ در فتوشاپ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲ فروردین ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Microsoft Project
دوره یادگیری کامل Microsoft Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ فروردین ۱۳۹۹
آموزش پیشرفته Project 365
شرکت:
آموزش پیشرفته Project 365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ فروردین ۱۳۹۹
آموزش کامل Project 2019
شرکت:
آموزش کامل Project 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
آموزش کامل مبانی Project 365
شرکت:
آموزش کامل مبانی Project 365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۸
آموزش پیشرفته Microsoft Project 2016
شرکت:
آموزش پیشرفته Microsoft Project 2016
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Project 2019
شرکت:
فیلم یادگیری Project 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ مهر ۱۳۹۸
آموزش مهاجرت از Google Apps به Office Home, Student
آموزش مهاجرت از Google Apps به Office Home, Student
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸