وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش شبکه SDN

شبکه SDN یا شبکه برپایه نرم افزار

تا قبل از ورود SDN، عموما نصب و راه اندازی شبکه نیازمند تخصص و مهارت بالا و همچنین دقت عمل بالایی برای جلوگیری از خطای انسانی است.
هنگامی که برقراری ارتباط بین گره های شبکه پیچیده می شود نیاز به راهکاری جامع تر و اصولی تر برای حل مشکلات شبکه داریم. این کار با استفاده از روشهای موجود برنامه ریزی و مدیریت که روی اکثر سیستم های شبکه فعلی قابل اجراست کاری بسیار سخت است.

VPC Networking: Designing a Software Defined Data Center on AWS
VPC Networking: Designing a Software Defined Data Center on AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Managing Microsoft Desktops: Deploying and Updating Operating Systems
شرکت:
Managing Microsoft Desktops: Deploying and Updating Operating Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Implementing Cisco Software-Defined Wan (SD-WAN) for your Enterprise and Cloud
شرکت:
Implementing Cisco Software-Defined Wan (SD-WAN) for your Enterprise and Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
شرکت:
AZ-700 Designing & Implementing Azure Networking with SIMS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
An Introduction to Software Defined Networks (SDN & NFV)
شرکت:
An Introduction to Software Defined Networks (SDN & NFV)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Using OpenBSD as a Secure and Reliable Network Firewall
شرکت:
Using OpenBSD as a Secure and Reliable Network Firewall
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Exploring the Hidden Gems of Sysinternals Toolkit
شرکت:
Exploring the Hidden Gems of Sysinternals Toolkit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Full Kaspersky Training (Endpoint SEC , Hybrid Cloud , EDR)
شرکت:
Full Kaspersky Training (Endpoint SEC , Hybrid Cloud , EDR)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Digital Citizenship
شرکت:
Digital Citizenship
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
کورس راه اندازی شبکه های SDN
شرکت:
کورس راه اندازی شبکه های SDN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
یادگیری SDN و SD-WAN
شرکت:
یادگیری SDN و SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری Cisco Enterprise Networks: Automation and SDN
شرکت:
دوره یادگیری Cisco Enterprise Networks: Automation and SDN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری Introduction to Cisco Automation and Software Defined Networks
شرکت:
فیلم یادگیری Introduction to Cisco Automation and Software Defined Networks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم آموزش Pica8 WhiteBox Switching, SDN and OpenFlow Fundamentals
شرکت:
فیلم آموزش Pica8 WhiteBox Switching, SDN and OpenFlow Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۳ دی ۱۳۹۷