وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش LogicPro

Valence’s Vocal Music Production Course using Logic Pro X
شرکت:
Valence’s Vocal Music Production Course using Logic Pro X
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Unlock the Power of Dolby Atmos in Logic Pro
شرکت:
Unlock the Power of Dolby Atmos in Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Start to Finish with Harry Romero
شرکت:
Start to Finish with Harry Romero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Full Pack
شرکت:
Full Pack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Fred Everything Remixes Groove Armada
شرکت:
Fred Everything Remixes Groove Armada
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Beats Mastering – Master Your Beats With Logic Pro Plugins.
شرکت:
Beats Mastering – Master Your Beats With Logic Pro Plugins.
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Questlove Teaches Music Curation and DJing
شرکت:
Questlove Teaches Music Curation and DJing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
John Legend Teaches Songwriting
شرکت:
John Legend Teaches Songwriting
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Science of Sound – Reverb
شرکت:
The Science of Sound – Reverb
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
The Science of Sound – Pitch
شرکت:
The Science of Sound – Pitch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Starting a Song in Logic Pro
Starting a Song in Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Logic Pro X: Customize Logic Pro X & Work Like A Pro
شرکت:
Logic Pro X: Customize Logic Pro X & Work Like A Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Logic Pro: Songwriting Workflow Tips
شرکت:
Logic Pro: Songwriting Workflow Tips
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
اصول مهندسی صوت
شرکت:
اصول مهندسی صوت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 8 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
کورس یادگیری نرم افزار صوتی Logic Pro
شرکت:
کورس یادگیری نرم افزار صوتی Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
ساخت موزیک های Deep House بوسیله Logic Pro X
شرکت:
ساخت موزیک های Deep House بوسیله Logic Pro X
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
کار بر روی موزیک فیلم ها با نرم افزار Logic Pro
شرکت:
کار بر روی موزیک فیلم ها با نرم افزار Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
راهنمای ضروری Logic Pro
شرکت:
راهنمای ضروری Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱