وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCNP

Learn Cisco Switching by Doing
شرکت:
Learn Cisco Switching by Doing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Cisco SD-WAN by Doing
شرکت:
Learn Cisco SD-WAN by Doing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
ACI BOOTCAMP – Q3 2023
شرکت:
ACI BOOTCAMP – Q3 2023
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Implementing IOS Gateways  Media Resources
شرکت:
Implementing IOS Gateways Media Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Dial Plan Elements in Action
شرکت:
Dial Plan Elements in Action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Collaboration Solutions IMP Protocols Codecs  Endpoints
شرکت:
Collaboration Solutions IMP Protocols Codecs Endpoints
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
BGP for the Enterprise
شرکت:
BGP for the Enterprise
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cisco WLC 9800 Integration With Cisco CMX & Cisco Prime
شرکت:
Cisco WLC 9800 Integration With Cisco CMX & Cisco Prime
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cisco Renewals Manager Training (CRM 700-805)
شرکت:
Cisco Renewals Manager Training (CRM 700-805)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
CCNP Enterprise ENCOR 350-401 Certification Labs (2024)
شرکت:
CCNP Enterprise ENCOR 350-401 Certification Labs (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 22 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
CCNP Enterprise Concentration Exams
شرکت:
CCNP Enterprise Concentration Exams
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
239 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
CCNP Data Center Concentration Exams
شرکت:
CCNP Data Center Concentration Exams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 6 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Understanding Cisco SDA Fundamentals (SDAFND) v1.0
شرکت:
Understanding Cisco SDA Fundamentals (SDAFND) v1.0
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
SD-WAN with Cisco Meraki: A Real-World Approach
شرکت:
SD-WAN with Cisco Meraki: A Real-World Approach
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
SCOR (350-701) v1.1 Video Training Series
شرکت:
SCOR (350-701) v1.1 Video Training Series
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
CLCOR (350-801) v1.1 Video Training Series
شرکت:
CLCOR (350-801) v1.1 Video Training Series
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Cisco Network Infrastructure Security Labs
شرکت:
Cisco Network Infrastructure Security Labs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Cisco DevNet Associate (200-901) v1.1 Video Training Series
شرکت:
Cisco DevNet Associate (200-901) v1.1 Video Training Series
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲