وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Autodesk

Autodesk PowerMILL 4Axis & 5Axis Training
شرکت:
Autodesk PowerMILL 4Axis & 5Axis Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Autodesk Forma First Look
Autodesk Forma First Look
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Autodesk EAGLE for Beginners
شرکت:
Autodesk EAGLE for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Autodesk Revit 2023 API: Mastering Dimensions
شرکت:
Autodesk Revit 2023 API: Mastering Dimensions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Autodesk Inventor, a complete guide from beginner to expert
شرکت:
Autodesk Inventor, a complete guide from beginner to expert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learn Autodesk BIM Collaborate Pro(Construction Cloud)
شرکت:
Learn Autodesk BIM Collaborate Pro(Construction Cloud)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Revit MEP 2023 Basics (BIM For Contractor) Crash Course
شرکت:
Revit MEP 2023 Basics (BIM For Contractor) Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Autodesk Revit Master Class: Beginner to advanced level
شرکت:
Autodesk Revit Master Class: Beginner to advanced level
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
AutoCAD 2023 Essential Training
AutoCAD 2023 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Autodesk Advance Steel
شرکت:
Autodesk Advance Steel
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
SCIA Engineer 22: Essential Training
شرکت:
SCIA Engineer 22: Essential Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
شرکت:
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
شرکت:
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
شرکت:
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Autodesk Revit From Beginner to Professional (Beginner)
شرکت:
Autodesk Revit From Beginner to Professional (Beginner)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Autodesk Maya Beginner’s Course
شرکت:
Autodesk Maya Beginner’s Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Autodesk Eagle : PCB & Hardware Design for Beginners
شرکت:
Autodesk Eagle : PCB & Hardware Design for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 27 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Siemens NX CAD CAM Post Builder + Autodesk Inventor CAD CAM
شرکت:
Siemens NX CAD CAM Post Builder + Autodesk Inventor CAD CAM
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 27 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Navisworks Essential Training 2023
Navisworks Essential Training 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Revit Architecture BIM Training
شرکت:
Autodesk Revit Architecture BIM Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
شرکت:
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
شرکت:
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱