وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Autodesk

SCIA Engineer 22: Essential Training
شرکت:
SCIA Engineer 22: Essential Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Revit Schedule- Quantity and Material Takeoff and Estimation
شرکت:
Revit Schedule- Quantity and Material Takeoff and Estimation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
شرکت:
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
شرکت:
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
شرکت:
Complete AutoCAD 2D&3D From Zero to Hero Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Autodesk Revit From Beginner to Professional (Beginner)
شرکت:
Autodesk Revit From Beginner to Professional (Beginner)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Autodesk Maya Beginner’s Course
شرکت:
Autodesk Maya Beginner’s Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Autodesk Eagle : PCB & Hardware Design for Beginners
شرکت:
Autodesk Eagle : PCB & Hardware Design for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 27 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Siemens NX CAD CAM Post Builder + Autodesk Inventor CAD CAM
شرکت:
Siemens NX CAD CAM Post Builder + Autodesk Inventor CAD CAM
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 27 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Navisworks Essential Training 2023
Navisworks Essential Training 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Revit Architecture BIM Training
شرکت:
Autodesk Revit Architecture BIM Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
شرکت:
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
شرکت:
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor CAD & NX CAM & NX Post Builder & NX Mold
شرکت:
Autodesk Inventor CAD & NX CAM & NX Post Builder & NX Mold
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor 2023 CAD + Solid Edge 2022 CAD + NX CAD
شرکت:
Autodesk Inventor 2023 CAD + Solid Edge 2022 CAD + NX CAD
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Navisworks 2021 BIM Platform Software for Construction
شرکت:
Navisworks 2021 BIM Platform Software for Construction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۱
Mastering Fundamentals of 3D Fire and Gas Mapping
شرکت:
Mastering Fundamentals of 3D Fire and Gas Mapping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۱
Aspen Plus V11 : Piping Systems Valves Pumps & Compressors
شرکت:
Aspen Plus V11 : Piping Systems Valves Pumps & Compressors
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۱
یادگیری شبکه های لوله کشی زیرزمینی
شرکت:
یادگیری شبکه های لوله کشی زیرزمینی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
یادگیری طراحی با Autodesk 123D
شرکت:
یادگیری طراحی با Autodesk 123D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مدل سازی BIM سریع با Revit 2020 Ducting and Dynamo
شرکت:
مدل سازی BIM سریع با Revit 2020 Ducting and Dynamo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2023
فیلم یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱