وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Moodle

Learning Moodle
Learning Moodle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
How to Create a Child Theme for Moodle 4
شرکت:
How to Create a Child Theme for Moodle 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
Moodle 4+ Themes
شرکت:
Moodle 4+ Themes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
More Moodle Plugins
شرکت:
More Moodle Plugins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Moodle Plugins
شرکت:
Moodle Plugins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Moodle and H5P
شرکت:
Moodle and H5P
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Moodle 3.0x Administration Tutorial: ADVANCED COURSE
شرکت:
Moodle 3.0x Administration Tutorial: ADVANCED COURSE
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Building an Online Course using H5P and Moodle
شرکت:
Building an Online Course using H5P and Moodle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
آموزش مدیریت Moodle : مبتدی ، راهنمای میانی
شرکت:
آموزش مدیریت Moodle : مبتدی ، راهنمای میانی
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
دوره توسعه دهنده Moodle برای مبتدیان
شرکت:
دوره توسعه دهنده Moodle برای مبتدیان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Moodle 4.0 2022
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Moodle 4.0 2022
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
راه اندازی کلاس و مدرسه آنلاین با Moodle
شرکت:
راه اندازی کلاس و مدرسه آنلاین با Moodle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Moodle 3.10
فیلم یادگیری کامل Moodle 3.10
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
فیلم یادگیری Moodle 3.8
فیلم یادگیری Moodle 3.8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ دی ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Moodle 2.6
فیلم یادگیری Moodle 2.6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ آبان ۱۳۹۸
دوره یادگیری Moodle 3.7
دوره یادگیری Moodle 3.7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
دوره یادگیری Moodle 3.6
دوره یادگیری Moodle 3.6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۴ فروردین ۱۳۹۸