وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCIE

Versa SD-WAN (2022)
شرکت:
Versa SD-WAN (2022)
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
STP – Spanning Tree Protocol Course
شرکت:
STP – Spanning Tree Protocol Course
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
MPLS Zero to Hero Training
شرکت:
MPLS Zero to Hero Training
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
MPLS VPN Zero to Hero Training
شرکت:
MPLS VPN Zero to Hero Training
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
EVE-NG Deep Dive Course
شرکت:
EVE-NG Deep Dive Course
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Automating Cisco, Juniper and Fortinet Networks with Ansible (2022)
شرکت:
Automating Cisco, Juniper and Fortinet Networks with Ansible (2022)
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
ACL,Prefix-List and Route-Map Course
شرکت:
ACL,Prefix-List and Route-Map Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
How to Become a Data Center Technician: Cisco Data Center Networking Basics Online Training
شرکت:
How to Become a Data Center Technician: Cisco Data Center Networking Basics Online Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Most Complete Teaching of MPLS-TE by Arash Deljoo
شرکت:
Most Complete Teaching of MPLS-TE by Arash Deljoo
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 5 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Cisco ISE
شرکت:
Cisco ISE
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Cisco ISE – For Wired Networks
شرکت:
Cisco ISE – For Wired Networks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Network Analysis with OPNsense
شرکت:
Network Analysis with OPNsense
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core – CLCOR
شرکت:
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core – CLCOR
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW)
شرکت:
Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 13 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW)-LAB
شرکت:
Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW)-LAB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco IOS XR Segement Routing (SR/SR-TE)
شرکت:
Cisco IOS XR Segement Routing (SR/SR-TE)
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 11 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-2/2
شرکت:
Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-2/2
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-1/2
شرکت:
Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-1/2
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 19 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco BGP Masterclass for Enterprise Network Engineers
شرکت:
Cisco BGP Masterclass for Enterprise Network Engineers
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Cisco ACI – Application Centric Infrastructure 2023
شرکت:
Cisco ACI – Application Centric Infrastructure 2023
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 12 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
CCIE Data Center – VXLAN EVPN
شرکت:
CCIE Data Center – VXLAN EVPN
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
BGP Routing Protocol on Huawei with LABS – Entry
شرکت:
BGP Routing Protocol on Huawei with LABS – Entry
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Applying Cisco Data Center Security Online Training
شرکت:
Applying Cisco Data Center Security Online Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱