وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCIE

MPLS Fundamentals | Sample Lab Study
شرکت:
MPLS Fundamentals | Sample Lab Study
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Cisco Webex Calling Migration and Configuration
شرکت:
Cisco Webex Calling Migration and Configuration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Learn about VOIP scams(Real time work) Data Loss Prevention
شرکت:
Learn about VOIP scams(Real time work) Data Loss Prevention
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
CCIE Data Center – L3 Technologies
شرکت:
CCIE Data Center – L3 Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
NetworkDoJo – CCIE Wireless
شرکت:
NetworkDoJo – CCIE Wireless
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
103 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco ISE 3.0 Video Bundle
شرکت:
Cisco ISE 3.0 Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco 9800 WLC (Basic) Video Bundle
شرکت:
Cisco 9800 WLC (Basic) Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Cisco 9800 WLC (Advanced) Video Bundle
شرکت:
Cisco 9800 WLC (Advanced) Video Bundle
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 SD-WAN
شرکت:
Fortinet NSE7 SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Pearson – CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401, 2nd Edition
شرکت:
Pearson – CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401, 2nd Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
MPLS for Network Engineers
شرکت:
MPLS for Network Engineers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Final Lab Practice for CCIE Security
شرکت:
Final Lab Practice for CCIE Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
شرکت:
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
The Complete Course of Cisco Meraki 2023
شرکت:
The Complete Course of Cisco Meraki 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 SD-WAN Training
شرکت:
Fortinet NSE7 SD-WAN Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco Meraki MX Deep Dive
شرکت:
Cisco Meraki MX Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco ISE
شرکت:
Cisco ISE
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cisco CCIE Security v6
شرکت:
Cisco CCIE Security v6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
CCIE Data Center – Multicast
شرکت:
CCIE Data Center – Multicast
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
CCIE Data Center – BGP
شرکت:
CCIE Data Center – BGP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
WAN Technology Overview & Design Principles
شرکت:
WAN Technology Overview & Design Principles
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
RouterSwitch Security
شرکت:
RouterSwitch Security
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical Design for Enterprise IP Routing
شرکت:
Practical Design for Enterprise IP Routing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲