وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش شبکه های اجتماعی

آموزش شبکه های اجتماعی

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستان، خویشاوندان، لینک‌های وب، و..سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند.
نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاست‌گذاری عمومی و رهنمون‌سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.
در این دوره ها شما با انواع شبکه های اجتماعی از جمله:
فیس‌بوک(Facebook)
اینستاگرام(Instagram)
توییتر(Twitter)
لینکدین(linkedin)
و…آشنا می شوید

YouTube Automation MasterClass A to Z: Content Creators 2024
شرکت:
YouTube Automation MasterClass A to Z: Content Creators 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Social media Management strategies
شرکت:
Social media Management strategies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
TikTok Marketing Masterclass in 2024 (From 0 to 500k!)
شرکت:
TikTok Marketing Masterclass in 2024 (From 0 to 500k!)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Guide to Running Successful TikTok Ads for Ecommerce Brands
شرکت:
Guide to Running Successful TikTok Ads for Ecommerce Brands
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Facebook Group Masterclass for Small Business
شرکت:
Facebook Group Masterclass for Small Business
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Personal Branding: Social Media Marketing, TikTok, Instagram
شرکت:
Personal Branding: Social Media Marketing, TikTok, Instagram
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Animated GIFs for Instagram in Photoshop
شرکت:
Animated GIFs for Instagram in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Viral YouTube Thumbnail Design in Photoshop
شرکت:
Viral YouTube Thumbnail Design in Photoshop
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
TikTok Shop
شرکت:
TikTok Shop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Power of LinkedIn
شرکت:
The Power of LinkedIn
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Social Media Video Editing With Premiere Pro Canva Filmora
شرکت:
Social Media Video Editing With Premiere Pro Canva Filmora
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Youtube Optimize and Earn Channel 2024: Guide To Make Money
شرکت:
Youtube Optimize and Earn Channel 2024: Guide To Make Money
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Use ChatGPT and AI to Make Money and Grow on INSTAGRAM
شرکت:
Use ChatGPT and AI to Make Money and Grow on INSTAGRAM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Side-Gig Secret: How to Make Money on YouTube in 2024
شرکت:
The Side-Gig Secret: How to Make Money on YouTube in 2024
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 28 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
LinkedIn Profile Optimisation: Unlock Your Career Potential
شرکت:
LinkedIn Profile Optimisation: Unlock Your Career Potential
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Introduction To Tiktok Ads For Ecommerce
شرکت:
Introduction To Tiktok Ads For Ecommerce
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Hubspot For Beginners – Hubspot Fundamentals
شرکت:
Hubspot For Beginners – Hubspot Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
AI Influencer: Make Money Online with Social Media Fakes
شرکت:
AI Influencer: Make Money Online with Social Media Fakes
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Social Media Video Editing: Master Davinci Resolve in 1 Hour
شرکت:
Social Media Video Editing: Master Davinci Resolve in 1 Hour
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
UGC Bootcamp – Monetize Your Socials & Make 6 Figures
شرکت:
UGC Bootcamp – Monetize Your Socials & Make 6 Figures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
LinkedIn For College Students
شرکت:
LinkedIn For College Students
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Informatica Cloud (IICS) – The Complete Guide 2023 Edition
شرکت:
Informatica Cloud (IICS) – The Complete Guide 2023 Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
LinkedIn Ads Course 2023: Step-By-Step Guide
شرکت:
LinkedIn Ads Course 2023: Step-By-Step Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲