وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزشGo

Go

Go یا گولینگ یک زبان برنامه نویسی، که توسط شرکت گوگل عرضه و ارائه شده است. زبان گولنگ به صورت Open Source منتشر شده تا برنامه نویس ها بتوانند آن را توسعه دهند. با استفاده از زبان برنامه نویسی Go می شود هر نوع نرم افزاری رو پیاده سازی کرد.زبان برنامه نویسی گولنگ جزو سریع‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیاست و با یک شیب تند به سوی سریعتر شدن در نسخه‌های آتی در حرکت است.سادگی و سهولت استفاده دو ویژگی بارز و متمایز زبان برنامه نویسی گولنگ هستند. زبان گولنگ از نظر ساختاری طراحی ساده‌ای دارد و یادگیری زبان غالبا بسیار نرم و روان صورت می‌گیرد.

Polyglot Programming TypeScript, Go, & Rust
شرکت:
Polyglot Programming TypeScript, Go, & Rust
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building Microservices in Go
شرکت:
Building Microservices in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Writing Command Line Applications in Go
Writing Command Line Applications in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultimate Go Software Design with Kubernetes
شرکت:
Ultimate Go Software Design with Kubernetes
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Shipping Go, Video Edition
شرکت:
Shipping Go, Video Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Go Essentials: A Beginner’s Journey into Programming
شرکت:
Go Essentials: A Beginner’s Journey into Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 2 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Go – The Complete Guide
شرکت:
Go – The Complete Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Go: Performance Tuning and Benchmarking
Go: Performance Tuning and Benchmarking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ultimate Go Web Services with Kubernetes 4.1
شرکت:
Ultimate Go Web Services with Kubernetes 4.1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Ultimate Go Advanced Engineering 2.0
شرکت:
Ultimate Go Advanced Engineering 2.0
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Golang Test: Mastery in Go’s Testing
شرکت:
Golang Test: Mastery in Go’s Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Learn the Go Programming Language for Beginners
شرکت:
Learn the Go Programming Language for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Go Test Pro: Mastery in Go’s Testing Realm
شرکت:
Go Test Pro: Mastery in Go’s Testing Realm
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Unit Testing in Go
Unit Testing in Go
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Go (Golang) – Zero to Hero
شرکت:
Go (Golang) – Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
GO (golang): Develop Modern, Fast & Secure Web Applications
شرکت:
GO (golang): Develop Modern, Fast & Secure Web Applications
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
51 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
The Go CLI Playbook
شرکت:
The Go CLI Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Exploring Go Modules
شرکت:
Exploring Go Modules
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Deep Dive into Go Packages
شرکت:
Deep Dive into Go Packages
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Building Distributed Applications with Go
شرکت:
Building Distributed Applications with Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Full Time Go Dev
شرکت:
Full Time Go Dev
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The SQL Bootcamp Go from Clueless to Expert
شرکت:
The SQL Bootcamp Go from Clueless to Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Treating Go as an Object-Oriented Language
Treating Go as an Object-Oriented Language
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Advanced Go Programming Data Structures, Code Architecture, and Testing
Advanced Go Programming Data Structures, Code Architecture, and Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲