وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزشGo

Go

Go یا گولینگ یک زبان برنامه نویسی، که توسط شرکت گوگل عرضه و ارائه شده است. زبان گولنگ به صورت Open Source منتشر شده تا برنامه نویس ها بتوانند آن را توسعه دهند. با استفاده از زبان برنامه نویسی Go می شود هر نوع نرم افزاری رو پیاده سازی کرد.زبان برنامه نویسی گولنگ جزو سریع‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیاست و با یک شیب تند به سوی سریعتر شدن در نسخه‌های آتی در حرکت است.سادگی و سهولت استفاده دو ویژگی بارز و متمایز زبان برنامه نویسی گولنگ هستند. زبان گولنگ از نظر ساختاری طراحی ساده‌ای دارد و یادگیری زبان غالبا بسیار نرم و روان صورت می‌گیرد.

Golang (Go) Concurrency: Hands-On Guide
شرکت:
Golang (Go) Concurrency: Hands-On Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build a Microservice with Go
Build a Microservice with Go
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Working with React and Go (Golang)
شرکت:
Working with React and Go (Golang)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Managing Dask Kubernetes with Kubectl, Python and Go
شرکت:
Managing Dask Kubernetes with Kubectl, Python and Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
GO on AWS – Coding, Serverless and Infrastructure as Code
شرکت:
GO on AWS – Coding, Serverless and Infrastructure as Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Secure Coding with OWASP in Go
شرکت:
Secure Coding with OWASP in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Managing Errors in Go
شرکت:
Managing Errors in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Go kit 0.12 Fundamentals
شرکت:
Go kit 0.12 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Go Fundamentals
شرکت:
Go Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Developing Go Apps with Docker 20.10
شرکت:
Developing Go Apps with Docker 20.10
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Debugging in Go
شرکت:
Debugging in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Web Applications with Go – Intermediate Level
شرکت:
Building Web Applications with Go – Intermediate Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Accessing Relational Databases in Go
شرکت:
Accessing Relational Databases in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Accessing Non-relational Databases in Go
شرکت:
Accessing Non-relational Databases in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Web Applications with Go – Intermediate Level
شرکت:
Building Web Applications with Go – Intermediate Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Accessing Relational Databases in Go
شرکت:
Accessing Relational Databases in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Accessing Non-relational Databases in Go
شرکت:
Accessing Non-relational Databases in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
For the Love of Go (2023 edition)
شرکت:
For the Love of Go (2023 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 13 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Learn How To Code: Google’s Go (golang) Programming Language
شرکت:
Learn How To Code: Google’s Go (golang) Programming Language
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
gRPC in Go
gRPC in Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Design Patterns in Go
Design Patterns in Go
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Go Performance Optimization
Go Performance Optimization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
The Go Standard Library
شرکت:
The Go Standard Library
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲