وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزشGo

Go

Go یا گولینگ یک زبان برنامه نویسی، که توسط شرکت گوگل عرضه و ارائه شده است. زبان گولنگ به صورت Open Source منتشر شده تا برنامه نویس ها بتوانند آن را توسعه دهند. با استفاده از زبان برنامه نویسی Go می شود هر نوع نرم افزاری رو پیاده سازی کرد.زبان برنامه نویسی گولنگ جزو سریع‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی دنیاست و با یک شیب تند به سوی سریعتر شدن در نسخه‌های آتی در حرکت است.سادگی و سهولت استفاده دو ویژگی بارز و متمایز زبان برنامه نویسی گولنگ هستند. زبان گولنگ از نظر ساختاری طراحی ساده‌ای دارد و یادگیری زبان غالبا بسیار نرم و روان صورت می‌گیرد.

Practical Go Foundations
شرکت:
Practical Go Foundations
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 10 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Concurrent Programming in Go
شرکت:
Concurrent Programming in Go
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Go Developer Bootcamp
شرکت:
Go Developer Bootcamp
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Generics in Go
Generics in Go
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Mastering Live(View) development in Go (GoLang)
شرکت:
Mastering Live(View) development in Go (GoLang)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Fiber, Go and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Fiber, Go and Electron Vue
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Fiber, Go and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Fiber, Go and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
شرکت:
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Go Programming Bootcamp
شرکت:
Go Programming Bootcamp
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Go Fundamentals
شرکت:
Go Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Go: The Complete Developer’s Guide (Golang)
شرکت:
Go: The Complete Developer’s Guide (Golang)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Introduction to Testing in Go (Golang)
شرکت:
Introduction to Testing in Go (Golang)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 16 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Go for PHP Developers
Go for PHP Developers
24,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
ساخت یک برنامه لیست کارها با Fiber, Go and Ionic React
شرکت:
ساخت یک برنامه لیست کارها با Fiber, Go and Ionic React
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
کورس کدنویسی به زبان Go
شرکت:
کورس کدنویسی به زبان Go
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
با زبان Go و Svelte یک لیست وظایف بنویسید
شرکت:
با زبان Go و Svelte یک لیست وظایف بنویسید
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
توسعه برنامه های کاربردی با زبان Go 2022
شرکت:
توسعه برنامه های کاربردی با زبان Go 2022
24,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
ساختن ماژول در GO (Golang)
شرکت:
ساختن ماژول در GO (Golang)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
مقدمه ای بر کدنویسی به زبان Go
شرکت:
مقدمه ای بر کدنویسی به زبان Go
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
برنامه نویسی ساده تا حرفه ای به زبان Go
شرکت:
برنامه نویسی ساده تا حرفه ای به زبان Go
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 8 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۱
کدنویسی و تست API ها در زبان Go بوسیله Ginkgo & Gomega
شرکت:
کدنویسی و تست API ها در زبان Go بوسیله Ginkgo & Gomega
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 21 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱