وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio مجموعه ای از برنامه‌هاست که دارای ارتباطی بسيار نزديک با یکدیگرند و مایکروسافت آن ها را به برنامه نویسان و توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی روی پلت فرم های ویندوز و دات نت ارائه نموده است. Visual Studio برای نوشتن برنامه‌های کنسولی ، ویندوزی ، سرویس های ویندوز ، برنامه‌های کاربردی موبایل ، برنامه‌های کاربردی ASP.NET و سرویسهای وب ASP.NET و بنا به انتخاب شما همراه با زبانهایی مانند C++, C#, VB.NET, J, pythonاستفاده می شود .

Visual Studio Code for .NET Developers
Visual Studio Code for .NET Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Visual Studio Code Ultimate Guide
شرکت:
Visual Studio Code Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Making VSCode Extensions for Engineering Managers and CTOs
شرکت:
Making VSCode Extensions for Engineering Managers and CTOs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Developing for Azure with Visual Studio 2022
شرکت:
Developing for Azure with Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۲
How to Write Neovim Plugin from Scratch
شرکت:
How to Write Neovim Plugin from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Debugging with Visual Studio 2022
شرکت:
Debugging with Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Building Skills with Semantic Kernel
Building Skills with Semantic Kernel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
شرکت:
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Become a Visual Studio Power User
شرکت:
Become a Visual Studio Power User
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Debugging in Visual Studio
شرکت:
Debugging in Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using GitHub with Visual Studio
شرکت:
Using GitHub with Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Visual Studio
شرکت:
Introduction to Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introducing the VS Code Text Editor
شرکت:
Introducing the VS Code Text Editor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Visual Studio Code Course 2022
شرکت:
Visual Studio Code Course 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Using Microsoft Office to Design new Forms for Visual Studio
شرکت:
Using Microsoft Office to Design new Forms for Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
VS Code Magic Tricks Course
شرکت:
VS Code Magic Tricks Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Visual Basic .NET Programming for Complete Beginners
شرکت:
Visual Basic .NET Programming for Complete Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 16 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱
Minimal WebApi with ASP.NET Core (Visual Studio 2022)
شرکت:
Minimal WebApi with ASP.NET Core (Visual Studio 2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Visual Studio 2022
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱