وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Visual Studio

Visual Studio

Visual Studio مجموعه ای از برنامه‌هاست که دارای ارتباطی بسيار نزديک با یکدیگرند و مایکروسافت آن ها را به برنامه نویسان و توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی روی پلت فرم های ویندوز و دات نت ارائه نموده است. Visual Studio برای نوشتن برنامه‌های کنسولی ، ویندوزی ، سرویس های ویندوز ، برنامه‌های کاربردی موبایل ، برنامه‌های کاربردی ASP.NET و سرویسهای وب ASP.NET و بنا به انتخاب شما همراه با زبانهایی مانند C++, C#, VB.NET, J, pythonاستفاده می شود .

Quick VB .NET by Windows Forms Create Windows App, SQL in VB
شرکت:
Quick VB .NET by Windows Forms Create Windows App, SQL in VB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Improving Code Quality with Visual Studio 2022 Code Analysis
شرکت:
Improving Code Quality with Visual Studio 2022 Code Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Quick VB .NET by Windows Forms Create Windows App, SQL in VB
شرکت:
Quick VB .NET by Windows Forms Create Windows App, SQL in VB
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Guide: Visual Studio Code [VSCode] 2024 Edition
شرکت:
The Complete Guide: Visual Studio Code [VSCode] 2024 Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Visual Studio Code (2024)
شرکت:
Mastering Visual Studio Code (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Learning COBOL Programming with VSCode
شرکت:
Learning COBOL Programming with VSCode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Java Complete Course Using Visual Studio Code
شرکت:
Java Complete Course Using Visual Studio Code
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Visual Studio 2019 Getting Started
شرکت:
Visual Studio 2019 Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Visual Studio Code for .NET Developers
Visual Studio Code for .NET Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Visual Studio Code Ultimate Guide
شرکت:
Visual Studio Code Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Making VSCode Extensions for Engineering Managers and CTOs
شرکت:
Making VSCode Extensions for Engineering Managers and CTOs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Developing for Azure with Visual Studio 2022
شرکت:
Developing for Azure with Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۲
How to Write Neovim Plugin from Scratch
شرکت:
How to Write Neovim Plugin from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Debugging with Visual Studio 2022
شرکت:
Debugging with Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Building Skills with Semantic Kernel
Building Skills with Semantic Kernel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
شرکت:
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Become a Visual Studio Power User
شرکت:
Become a Visual Studio Power User
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Debugging in Visual Studio
شرکت:
Debugging in Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using GitHub with Visual Studio
شرکت:
Using GitHub with Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Visual Studio
شرکت:
Introduction to Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introducing the VS Code Text Editor
شرکت:
Introducing the VS Code Text Editor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Visual Studio Code Course 2022
شرکت:
Visual Studio Code Course 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲