وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JavaScript

JavaScript

جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد. این زبان می‌تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده قرار گیرد. در این زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می‌شوند، بر خلاف جاوا. بعد از ساخته شدن یک شی ، این شی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای ساخته شدن اشیاء مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
به علت این قابلیت زبان جاوااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب می‌باشد.

Website Design With Squarespace For Beginners
شرکت:
Website Design With Squarespace For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
HTML, CSS, JavaScript – Landing Page with Modal Forms
شرکت:
HTML, CSS, JavaScript – Landing Page with Modal Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Frontend to Backend: Fullstack Web Development Principles
شرکت:
Frontend to Backend: Fullstack Web Development Principles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Creating your own website, no coding needed
شرکت:
Creating your own website, no coding needed
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Complete MS Office and Web Design Development Course
شرکت:
Complete MS Office and Web Design Development Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Coding a professional and responsive website
شرکت:
Coding a professional and responsive website
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Become a WEB Developer from Scratch, step by step Guide
شرکت:
Become a WEB Developer from Scratch, step by step Guide
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Advanced JavaScript
شرکت:
Advanced JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn Three.Js and Shaders from scratch
شرکت:
Learn Three.Js and Shaders from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learn JavaScript Quick start Guide for Beginners
شرکت:
Learn JavaScript Quick start Guide for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript Programming for Beginners: Master JavaScript FAST
شرکت:
JavaScript Programming for Beginners: Master JavaScript FAST
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript DOM Course Dynamic Interactive webpages beginners
شرکت:
JavaScript DOM Course Dynamic Interactive webpages beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript and CS Core Concepts: Take the coding first step!
شرکت:
JavaScript and CS Core Concepts: Take the coding first step!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript 10 Projects in 10 Days Course for Beginners
شرکت:
JavaScript 10 Projects in 10 Days Course for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Mastering JavaScript Arrays and Objects
شرکت:
Mastering JavaScript Arrays and Objects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Next.js The Full Course
شرکت:
Next.js The Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
JavaScript: Beginners Guide [2023]
شرکت:
JavaScript: Beginners Guide [2023]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Specialized Testing: Sessions and Tokens
شرکت:
Specialized Testing: Sessions and Tokens
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
DSA in JS – Solving Basic Math Problems
شرکت:
DSA in JS – Solving Basic Math Problems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
WebdriverIO Certification Course with JavaScript & Node.js
شرکت:
WebdriverIO Certification Course with JavaScript & Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Next.js 13 & React – Full Stack App Development
شرکت:
Next.js 13 & React – Full Stack App Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Frontend Master – Build an AI-Powered Fullstack Next.js App, v3
شرکت:
Frontend Master – Build an AI-Powered Fullstack Next.js App, v3
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲