وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JavaScript

JavaScript

جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد. این زبان می‌تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده قرار گیرد. در این زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می‌شوند، بر خلاف جاوا. بعد از ساخته شدن یک شی ، این شی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای ساخته شدن اشیاء مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
به علت این قابلیت زبان جاوااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب می‌باشد.

OAuth 2.0 with OpenID Connect  Crash Course
شرکت:
OAuth 2.0 with OpenID Connect Crash Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Build E-Commerce Website Using Vuejs
شرکت:
Build E-Commerce Website Using Vuejs
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Modern JavaScript Full Course
شرکت:
Modern JavaScript Full Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Next JS & Open AI / GPT: Next-generation Next JS & AI apps
شرکت:
Next JS & Open AI / GPT: Next-generation Next JS & AI apps
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
شرکت:
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Javascript For People In a Hurry: Project-Based Flash Course
شرکت:
Javascript For People In a Hurry: Project-Based Flash Course
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
GPT-3,  Open AI API, DALL.e API, Codex (Javascript)
شرکت:
GPT-3, Open AI API, DALL.e API, Codex (Javascript)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
D3.js in Action: Build 17 D3.js Data Visualization Projects
شرکت:
D3.js in Action: Build 17 D3.js Data Visualization Projects
29,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create a Responsive Website Using HTML CSS and JavaScript
شرکت:
Create a Responsive Website Using HTML CSS and JavaScript
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Ruby on Rails and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Ruby on Rails and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and SolidJs
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and Ionic React
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and Ionic React
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with AdonisJS and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with AdonisJS and SolidJs
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Captivate: Extending with JavaScript
Adobe Captivate: Extending with JavaScript
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Transpiling and Polyfills for Extended JavaScript Support
شرکت:
Transpiling and Polyfills for Extended JavaScript Support
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
JavaScript Unit Testing with Jest
شرکت:
JavaScript Unit Testing with Jest
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Master D3.js with Concepts & 25+ Projects | ~43 Hours | 2021
شرکت:
Master D3.js with Concepts & 25+ Projects | ~43 Hours | 2021
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
JavaScript Breakout From Scratch
شرکت:
JavaScript Breakout From Scratch
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Introduction to Alpine js
شرکت:
Introduction to Alpine js
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
شرکت:
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
From JavaScript to Typescript: A Beginners Guide
شرکت:
From JavaScript to Typescript: A Beginners Guide
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Caching JavaScript REST API Data with Local Storage
شرکت:
Caching JavaScript REST API Data with Local Storage
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Securing a JavaScript REST API with JSON Web Tokens
شرکت:
Securing a JavaScript REST API with JSON Web Tokens
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱