وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JavaScript

JavaScript

جاوااسکریپت، به اختصار JS زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، پویا، مبتنی بر شی، چند رویه و تفسیری است. در کنار HTML و CSS، جاوااسکریپت یکی از سه هسته صفحات دنیای وب می‌باشد. این زبان می‌تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده قرار گیرد. در این زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می‌شوند، بر خلاف جاوا. بعد از ساخته شدن یک شی ، این شی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای ساخته شدن اشیاء مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
به علت این قابلیت زبان جاوااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب می‌باشد.

Creative Coding 2.0 in JS- Animation, Sound, & Color- (Bruno Imbrizi)
شرکت:
Creative Coding 2.0 in JS- Animation, Sound, & Color- (Bruno Imbrizi)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
NextAuth v5  – The Complete Guide to authentication
شرکت:
NextAuth v5 – The Complete Guide to authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Next.js 14 Real-Time Chat App using Socket IO
شرکت:
Next.js 14 Real-Time Chat App using Socket IO
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 21 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Bun – The Modern Fullstack Development
شرکت:
Mastering Bun – The Modern Fullstack Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build Real world Responsive Website using HTML CSS & JScript
شرکت:
Build Real world Responsive Website using HTML CSS & JScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Best Bundle Of HTML,CSS, JAVASCRIPT, NODE JS, NPM, JSON, SQL
شرکت:
Best Bundle Of HTML,CSS, JAVASCRIPT, NODE JS, NPM, JSON, SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Become a Web Developer From Scratch (Career Course)
شرکت:
Become a Web Developer From Scratch (Career Course)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Appium With WebdriverIO Using Javascript- 2024
شرکت:
Appium With WebdriverIO Using Javascript- 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
WebDriverIO + Node.js -JavaScript UI Automation from Scratch
شرکت:
WebDriverIO + Node.js -JavaScript UI Automation from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microfrontend Architecture Intro
شرکت:
Microfrontend Architecture Intro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
PlebDevs Course I: Building a Lightning Wallet Frontend
شرکت:
PlebDevs Course I: Building a Lightning Wallet Frontend
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Object Oriented Programming using JavaScript
شرکت:
Object Oriented Programming using JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Linguistic Coding: Mastering English for JavaScript
شرکت:
Linguistic Coding: Mastering English for JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Next40 – Master Next.js 14 in 40 days of epic projects
شرکت:
Next40 – Master Next.js 14 in 40 days of epic projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn JavaScript: Complete Beginner to Advanced Course
شرکت:
Learn JavaScript: Complete Beginner to Advanced Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn how to create Variables in Modern JavaScript
شرکت:
Learn how to create Variables in Modern JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Functions & Function Expressions in Modern JavaScript
شرکت:
Learn Functions & Function Expressions in Modern JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript Fundamentals (2024): From Basics to Brilliance
شرکت:
JavaScript Fundamentals (2024): From Basics to Brilliance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript from Beginner to Expert
شرکت:
JavaScript from Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript for Beginning Web Developers
شرکت:
JavaScript for Beginning Web Developers
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
شرکت:
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full Stack Development With Next.js: Blog App
شرکت:
Full Stack Development With Next.js: Blog App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Elasticsearch 8 Course with JavaScript Client for Beginners
شرکت:
Elasticsearch 8 Course with JavaScript Client for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creative Web Animation with GSAP 3  [ JavaScript SVG CSS ]
شرکت:
Creative Web Animation with GSAP 3 [ JavaScript SVG CSS ]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲