وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Project+

CompTIA Project+ Domain 4 – Basics of IT and Governance
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 4 – Basics of IT and Governance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ تیر ۱۴۰۳
CompTIA Project+ Domain 3 – Tools and Documentation
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 3 – Tools and Documentation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ تیر ۱۴۰۳
CompTIA Project+ Domain 2 – Project Life Cycle Phases
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 2 – Project Life Cycle Phases
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ تیر ۱۴۰۳
CompTIA Project+ Domain 1 – Project Management Concepts
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 1 – Project Management Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ تیر ۱۴۰۳
CompTIA Project+ (PK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Project+ (PK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA Project+ (PK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Project+ (PK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 2 Project Constraints
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 2 Project Constraints
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 1 Project Basics
CompTIA Project+ (PK0-004) Cert Prep: 1 Project Basics
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Project+ Domain 4 – Project Tools & Documentation
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 4 – Project Tools & Documentation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CompTIA Project+ Domain 2 – Project Constraints
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 2 – Project Constraints
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CompTIA Project+ Domain 1 – Project Basics
شرکت:
CompTIA Project+ Domain 1 – Project Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CompTIA Project + Most Complete online CertCamp & Mock Exam
شرکت:
CompTIA Project + Most Complete online CertCamp & Mock Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
کورس موفق شدن در CompTIA Project+ PK0-004
شرکت:
کورس موفق شدن در CompTIA Project+ PK0-004
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱
مدیریت پروژه CompTIA Project+
شرکت:
مدیریت پروژه CompTIA Project+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش مدیریت پروژه CompTIA Project+
شرکت:
آموزش مدیریت پروژه CompTIA Project+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ تیر ۱۴۰۰
آموزش جامع CompTIA Project+ (PK0-004)
شرکت:
آموزش جامع CompTIA Project+ (PK0-004)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸