وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Java

Java

جاوا یک زبان برنامه نویسی که به صورت شی گرا ارائه شده است. جاوا شبیه به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس می باشد اما مدل شی گرایی آسانتری نسبت به سی پلاس پلاس دارد.زبان برنامه نویسی جاوا از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند.
یکی از قابلیت‌های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد.ضریب اطمینان عملکرد برنامه‌های نوشته‌شده به زبان جاوا نسبت به زبان های نسل اول C بالا است.برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد (کامپایل) می‌شوند و توسط JVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند. در صورت وجود JVM مانند سایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسته به سیستم‌عامل خاصی نیستند برنامه‌های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می‌باشند.

A Beginners Guide to Java Programming 2023
شرکت:
A Beginners Guide to Java Programming 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Reactive Spring Boot, 3rd Edition
شرکت:
Reactive Spring Boot, 3rd Edition
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach
شرکت:
Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach
شرکت:
Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn the basics of Spring Boot features
شرکت:
Learn the basics of Spring Boot features
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Data Structure & Algorithms Complete Course in Java
شرکت:
Data Structure & Algorithms Complete Course in Java
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JWT + Angular 14
شرکت:
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JWT + Angular 14
34,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 8 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build Minecraft Mod using JAVA – for Kids and Beginners
شرکت:
Build Minecraft Mod using JAVA – for Kids and Beginners
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Jakarta EE 10 Messaging with RabbitMQ
شرکت:
Jakarta EE 10 Messaging with RabbitMQ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Java Persistence with JPA
Java Persistence with JPA
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Jakarta EE: Building Your First Application
Jakarta EE: Building Your First Application
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Spring Boot REST APIs Ultimate Course
شرکت:
Spring Boot REST APIs Ultimate Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
شرکت:
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
29,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
NEW: Spring Boot 3 Securing Your  Application with JWT Token
شرکت:
NEW: Spring Boot 3 Securing Your Application with JWT Token
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
[2023]:Master Spring boot 3.0 and MongoDB – The full course
شرکت:
[2023]:Master Spring boot 3.0 and MongoDB – The full course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Swagger, Openapi,asciidoc  and Restdocs with spring boot
شرکت:
Swagger, Openapi,asciidoc and Restdocs with spring boot
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
JSP Tutorial – Java EE with JSP – JSP + JSTL Masterclass
شرکت:
JSP Tutorial – Java EE with JSP – JSP + JSTL Masterclass
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Quarkus Essential Training
Quarkus Essential Training
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced Java Development
Advanced Java Development
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
شرکت:
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Java and  SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Java and SolidJs
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Java and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Java and Electron Vue
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱