وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Java

Java

جاوا یک زبان برنامه نویسی که به صورت شی گرا ارائه شده است. جاوا شبیه به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس می باشد اما مدل شی گرایی آسانتری نسبت به سی پلاس پلاس دارد.زبان برنامه نویسی جاوا از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند.
یکی از قابلیت‌های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد.ضریب اطمینان عملکرد برنامه‌های نوشته‌شده به زبان جاوا نسبت به زبان های نسل اول C بالا است.برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد (کامپایل) می‌شوند و توسط JVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند. در صورت وجود JVM مانند سایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسته به سیستم‌عامل خاصی نیستند برنامه‌های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می‌باشند.

Java Object Oriented Programming Course for Beginners
شرکت:
Java Object Oriented Programming Course for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Master Java 9.0 to 17.0
شرکت:
Master Java 9.0 to 17.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 2 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Learn AWS – Deploy Java Spring Boot to AWS Elastic Beanstalk
شرکت:
Learn AWS – Deploy Java Spring Boot to AWS Elastic Beanstalk
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Java Complete Course Using Visual Studio Code
شرکت:
Java Complete Course Using Visual Studio Code
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Docker for Beginners: DevOps for Java & Spring Boot
شرکت:
Docker for Beginners: DevOps for Java & Spring Boot
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
300+ Java Exercises: Java Practical Bootcamp For Beginners
شرکت:
300+ Java Exercises: Java Practical Bootcamp For Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
LeetCode In Java: Algorithms Coding Interview Questions
شرکت:
LeetCode In Java: Algorithms Coding Interview Questions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Java Fundamentals Course For Beginners 2.0
شرکت:
Java Fundamentals Course For Beginners 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Java EE, Web Development: HTTP, Server,Servlet,HTML/CSS,JSP
شرکت:
Java EE, Web Development: HTTP, Server,Servlet,HTML/CSS,JSP
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت و 22 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Java Bootcamp and Practical Challenges For Beginners 2023
شرکت:
Java Bootcamp and Practical Challenges For Beginners 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Create Advanced & Modern User Interface In JavaFX
شرکت:
Create Advanced & Modern User Interface In JavaFX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Pearson – Java SE 17 Developer (1Z0-829)
شرکت:
Pearson – Java SE 17 Developer (1Z0-829)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Java Programming Bootcamp Zero to Mastery
شرکت:
Java Programming Bootcamp Zero to Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Java Algorithms and Data Structures (2023)
شرکت:
Java Algorithms and Data Structures (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Java Application Performance Tuning and Memory Management
شرکت:
Java Application Performance Tuning and Memory Management
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
IntelliJ IDEA | Your Beginner Java Programming Course
شرکت:
IntelliJ IDEA | Your Beginner Java Programming Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Practical Data Structures & Algorithms in Java + HW
شرکت:
Practical Data Structures & Algorithms in Java + HW
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Send Emails with the Spring Boot Email API
شرکت:
Send Emails with the Spring Boot Email API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Create Custom Connectors using Mule
شرکت:
Create Custom Connectors using Mule
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
شرکت:
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Learn JAVA  + SQLite : Build Employee Payroll & Loan System
شرکت:
Learn JAVA + SQLite : Build Employee Payroll & Loan System
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Android Course Build 3 Applications from Scratch with Java
شرکت:
Android Course Build 3 Applications from Scratch with Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learn to build WireMock Standalone Server using Java
شرکت:
Learn to build WireMock Standalone Server using Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
شرکت:
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲