وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزشRegular Expression

Regular Expression

عبارت باقاعده، که تحت عنوان regex یا regexp  که (regular expression) نیز نامیده می‌شود در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.

Regular Expressions for the Cloud Engineer Deep Dive
شرکت:
Regular Expressions for the Cloud Engineer Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Regular Expressions in JavaScript
شرکت:
Mastering Regular Expressions in JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Regular Expression Puzzles and AI Coding Assistants
شرکت:
Regular Expression Puzzles and AI Coding Assistants
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Regular Expressions, Your new Lifestyle
Regular Expressions, Your new Lifestyle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Regular Expressions (Regex): Full Guide to Text Manipulation
شرکت:
Regular Expressions (Regex): Full Guide to Text Manipulation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Introduction to Regular Expressions API in C# 11 Using The Newly Improved Expressions APIs
شرکت:
Introduction to Regular Expressions API in C# 11 Using The Newly Improved Expressions APIs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Python 3 Regex Playbook
شرکت:
Python 3 Regex Playbook
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Windows PowerShell and Regular Expressions
شرکت:
Windows PowerShell and Regular Expressions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Learning Regular Expressions
Learning Regular Expressions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Strings and Regular Expressions in JavaScript
شرکت:
Strings and Regular Expressions in JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
یادگیری عبارات منظم در پایتون
شرکت:
یادگیری عبارات منظم در پایتون
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۳ آبان ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل عبارت های منظم ( Regular Expressions )
شرکت:
دوره یادگیری کامل عبارت های منظم ( Regular Expressions )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
درخت نحوی عملی
شرکت:
درخت نحوی عملی
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱
ساخت یک RegExp Machine
شرکت:
ساخت یک RegExp Machine
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ آبان ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل رگرسیون خطی در زبان Python
شرکت:
کورس یادگیری کامل رگرسیون خطی در زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی Bash, VIM و Regex
شرکت:
آموزش برنامه نویسی Bash, VIM و Regex
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس کدنویسی عبارات منظم در JavaScript
شرکت:
کورس کدنویسی عبارات منظم در JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
آموزش عبارات منظم در برنامه نویسی .NET
شرکت:
آموزش عبارات منظم در برنامه نویسی .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
دوره کدنویسی عبارات منظم در زبان Python
شرکت:
دوره کدنویسی عبارات منظم در زبان Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ تیر ۱۳۹۸
آموزش کار با عبارات منظم در زبان Java
شرکت:
آموزش کار با عبارات منظم در زبان Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸