وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش کتابخانه جاوا اسکریپت

منظور از کتابخانه های جاوا اسکریپت

کتابخانه های برنامه نویسی معمولا شامل تعدادی توابع پرکاربرد مورد نیاز برنامه نویسان هستند.به این کتابخانه های جاوا اسکریپت اصطلاحا framework جاوا اسکریپت یا همون چارچوب برنامه نویسی جاوا اسکریپت گفته می شود.از پرکاربرد ترین کتابخانه ای جاوا اسکریپت می توان به :

iTour
Popper.js
Anime
Cleave.js
okayNav اشاره کرد.

 

Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
شرکت:
Next.js With Tailwind CSS-Build a Frontend Ecommerce Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js 14 Hotel Rooms Booking App 2024
شرکت:
Next.js 14 Hotel Rooms Booking App 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js From Scratch 2024
شرکت:
Next.js From Scratch 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Next.js 14 Lottery & Lucky Draw App
شرکت:
Next.js 14 Lottery & Lucky Draw App
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Nextjs 14, Tailwind CSS Create Modern Portfolio Website
شرکت:
Nextjs 14, Tailwind CSS Create Modern Portfolio Website
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Build modern portfolio with react js and next js 14 (2024)
شرکت:
Build modern portfolio with react js and next js 14 (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Headless Prestashop with Nuxt JS
شرکت:
Headless Prestashop with Nuxt JS
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building Interactive UIs with SolidJS: Key Concepts and Features
Building Interactive UIs with SolidJS: Key Concepts and Features
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Next.js Projects: Build an Issue Tracker
شرکت:
Next.js Projects: Build an Issue Tracker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Nuxt 3 Fundamentals
شرکت:
Nuxt 3 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Next.js, v2
شرکت:
Introduction to Next.js, v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Next.js 13+, v3
شرکت:
Introduction to Next.js 13+, v3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animating Vue
شرکت:
Animating Vue
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Zero to Hero NextJS 14 course for real project development
شرکت:
Zero to Hero NextJS 14 course for real project development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Mermaid.js: Diagram, Charts and Data Visualization
شرکت:
Mastering Mermaid.js: Diagram, Charts and Data Visualization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Learn Next.js by Creating 2048 Game From Scratch!
شرکت:
Learn Next.js by Creating 2048 Game From Scratch!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Next.js Authentication: NextAuth, TypeScript, MailTrap
شرکت:
Next.js Authentication: NextAuth, TypeScript, MailTrap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
NextAuth v5  – The Complete Guide to authentication
شرکت:
NextAuth v5 – The Complete Guide to authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Next.js 14 Charity & Crowd Funding App
شرکت:
Next.js 14 Charity & Crowd Funding App
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Lets build an Ecommerce store with Next js.14 & Sanity 2024
شرکت:
Lets build an Ecommerce store with Next js.14 & Sanity 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Become Fullstack Developer with NextJS SpringBoot Tailwind
شرکت:
Become Fullstack Developer with NextJS SpringBoot Tailwind
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Next40 – Master Next.js 14 in 40 days of epic projects
شرکت:
Next40 – Master Next.js 14 in 40 days of epic projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
شرکت:
GRUNT js: Automate web development tasks and save your time
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲