وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ZBrush

نرم افزار ZBrush

نرم افزار ZBrush یک نرم افزار کاربردی در زمینه طراحی شخصیت های انیمشنی به صورت سه بعدی است نرم افزار های گوناگونی برای طراحی سه بعدی وجود دارد مثل Maya ،3DMAX ,… که بیشتر برای ساخت انیمشن از آنها استفاده میشود .

نرم افزار ZBrush بر خلاف باقی نرم افزار ها برای ساخت انیمیشن نیست بلکه برای پیکر تراشی یا ساخت کارکتر هاست . از ویژگی های مهم ZBrush میتوان طراحی راحت سه بعدی و قدرتمند بودن در زمینه تکسچرینگ و مدلینگ را اشاره کرد .

Advance Zbrush Bodybuilder Anatomy Tutorial
شرکت:
Advance Zbrush Bodybuilder Anatomy Tutorial
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Zbrush Portrait Study George
شرکت:
Zbrush Portrait Study George
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Zbrush to 3d Printing: Bring your 3d Models to Life
شرکت:
Zbrush to 3d Printing: Bring your 3d Models to Life
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۴ شهریور ۱۴۰۲
Realistic Character Portrait Masterclass
شرکت:
Realistic Character Portrait Masterclass
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
3D Character Modeling Tutorial in Nomad Sculpt
شرکت:
3D Character Modeling Tutorial in Nomad Sculpt
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Jewelry Design – Engagement Ring 3D – Rhino  – Zbrush – Keyshot
شرکت:
Jewelry Design – Engagement Ring 3D – Rhino – Zbrush – Keyshot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Antique Japanese Dragon Vase in Zbrush Balazs Domjan
شرکت:
Antique Japanese Dragon Vase in Zbrush Balazs Domjan
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Zbrush 101: Creating 3D Characters for Beginners
شرکت:
Zbrush 101: Creating 3D Characters for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Game Character Sculpting in ZBrush
شرکت:
Game Character Sculpting in ZBrush
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Keying for modular 3d printable miniatures in zbrush
شرکت:
Keying for modular 3d printable miniatures in zbrush
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Bambu Rundown
شرکت:
Bambu Rundown
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
ZBrush 50 Tips and Tricks
شرکت:
ZBrush 50 Tips and Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Hard Surface Fantasy Female Character Sculpting in Zbrush
شرکت:
Hard Surface Fantasy Female Character Sculpting in Zbrush
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Advance Zbrush Character Creation
شرکت:
Advance Zbrush Character Creation
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting With Zmodeler
شرکت:
Sculpting With Zmodeler
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting The Planes Of The Head
شرکت:
Sculpting The Planes Of The Head
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting The Human Skull
شرکت:
Sculpting The Human Skull
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting Miniatures For Boardgames Using Zbrush
شرکت:
Sculpting Miniatures For Boardgames Using Zbrush
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Preparing Zbrush Models For 3D Printing
شرکت:
Preparing Zbrush Models For 3D Printing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Original Creature Concepts
شرکت:
Original Creature Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
شرکت:
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Massive Prime
شرکت:
Introduction To Massive Prime
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲