وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Houdini

USD and LOPs for Houdini Artists
شرکت:
USD and LOPs for Houdini Artists
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Kine fx 101 – 0 to 10
شرکت:
Kine fx 101 – 0 to 10
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Houdini Elements – Particles FX
شرکت:
Houdini Elements – Particles FX
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
USD in Houdini 19.5
شرکت:
USD in Houdini 19.5
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Houdini Realistic Destruction Workflows
شرکت:
Houdini Realistic Destruction Workflows
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Height Fields in Houdini
شرکت:
Height Fields in Houdini
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Magical Butterfly FX in Houdini
شرکت:
Magical Butterfly FX in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
In House Tool Building for Houdini TD’s
شرکت:
In House Tool Building for Houdini TD’s
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Intro to Hair and Fur in Houdini 19.5
شرکت:
Intro to Hair and Fur in Houdini 19.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
ساخت افکت های تخریب بسیار واقعی در Houdini
شرکت:
ساخت افکت های تخریب بسیار واقعی در Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
مدل سازی بسیار با کیفیت در نرم افزار Houdini
شرکت:
مدل سازی بسیار با کیفیت در نرم افزار Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Houdini FX
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Houdini FX
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
ساخت جلوه های ویژه در Houdini
شرکت:
ساخت جلوه های ویژه در Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
راهنمای گام به گام ساخت جلوه های ویژه با Houdini
شرکت:
راهنمای گام به گام ساخت جلوه های ویژه با Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
ساخت افکت بهمن با Houdini
شرکت:
ساخت افکت بهمن با Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 25 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
یادگیری Houdini Vellum
شرکت:
یادگیری Houdini Vellum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
ساخت افکت های آب در نرم افزار Houdini
شرکت:
ساخت افکت های آب در نرم افزار Houdini
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
39 ساعت و 3 دقیقه
۴ خرداد ۱۴۰۱
Houdini : ساخت افکت آتش و گدازه
شرکت:
Houdini : ساخت افکت آتش و گدازه
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
Houdini : افکت انفجار پیشرفته
شرکت:
Houdini : افکت انفجار پیشرفته
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
Houdini : افکت تخریب پیشرفته و صاعقه زدن
شرکت:
Houdini : افکت تخریب پیشرفته و صاعقه زدن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساخت جلوه های بصری بینظیر در Houdini بوسیله Pyro Fx
شرکت:
ساخت جلوه های بصری بینظیر در Houdini بوسیله Pyro Fx
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱