وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Wordpress

Wordpress

Wordpress یک سیستم مدیریت محتوا برای سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌باشد. وردپرس در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ نویسان قرار می‌داد و سپس به صورت یک CMS یا نرم‌افزار متن باز برای مدیریت محتوای سایت‌ها معرفی شد.وردپرس با زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی نوشته شده و توسط مای‌اس‌کیوال پشتیبانی می‌شود.  این سیستم کاملاً رایگان و متن باز است.

WordPress Professional E-Commerce Website Using Elementor
شرکت:
WordPress Professional E-Commerce Website Using Elementor
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
WordPress: Everything about Plugins
WordPress: Everything about Plugins
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
WordPress for Beginners 2023- Master WordPress Quickly
شرکت:
WordPress for Beginners 2023- Master WordPress Quickly
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Reconnaissance with OWASP Amass
شرکت:
Reconnaissance with OWASP Amass
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build and Host Ultra-Fast WordPress Websites with 10Web
شرکت:
Build and Host Ultra-Fast WordPress Websites with 10Web
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
How to make website with Elementor Flexbox Container
شرکت:
How to make website with Elementor Flexbox Container
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
How to Build an eLearning Platform With WordPress & Sell it
شرکت:
How to Build an eLearning Platform With WordPress & Sell it
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
GA4 eCommerce Reporting and Tracking with Google Tag Manager
شرکت:
GA4 eCommerce Reporting and Tracking with Google Tag Manager
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Building Gutenberg Blocks in WordPress. No JS required!
شرکت:
Building Gutenberg Blocks in WordPress. No JS required!
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Build An eCommerce Site With WooCommerce and WooLentor
شرکت:
Build An eCommerce Site With WooCommerce and WooLentor
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Create a Print On Demand eCommerce Website with WordPress
شرکت:
Create a Print On Demand eCommerce Website with WordPress
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Build Your WordPress Website with Divi
شرکت:
Build Your WordPress Website with Divi
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
WordPress Masterclass: The Complete Beginner Website Course
شرکت:
WordPress Masterclass: The Complete Beginner Website Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
WordPress Gutenberg Blocks for Beginners.
شرکت:
WordPress Gutenberg Blocks for Beginners.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
The Ultimate WordPress Boot Camp Course – Build 10 Websites
شرکت:
The Ultimate WordPress Boot Camp Course – Build 10 Websites
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Static WordPress: Your Fastest Website Ever
شرکت:
Static WordPress: Your Fastest Website Ever
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Create a Website: Hosting, WordPress Setup, and Blog Design
شرکت:
Create a Website: Hosting, WordPress Setup, and Blog Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
International Keyword Research for Translators
شرکت:
International Keyword Research for Translators
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
WooCommerce – Complete Guide – Set Up an eCommerce Store
شرکت:
WooCommerce – Complete Guide – Set Up an eCommerce Store
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
WordPress for Beginners – Master WordPress Quickly Course
شرکت:
WordPress for Beginners – Master WordPress Quickly Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Build a WordPress Website with Elementor & Astra – No Code
شرکت:
Build a WordPress Website with Elementor & Astra – No Code
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱