وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Wordpress

Wordpress

Wordpress یک سیستم مدیریت محتوا برای سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌باشد. وردپرس در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ نویسان قرار می‌داد و سپس به صورت یک CMS یا نرم‌افزار متن باز برای مدیریت محتوای سایت‌ها معرفی شد.وردپرس با زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی نوشته شده و توسط مای‌اس‌کیوال پشتیبانی می‌شود.  این سیستم کاملاً رایگان و متن باز است.

Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
شرکت:
Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build Your Online Shop: WordPress & WooCommerce Essentials
شرکت:
Build Your Online Shop: WordPress & WooCommerce Essentials
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build Profitable E-Commerce Stores with WordPress & Woostify
شرکت:
Build Profitable E-Commerce Stores with WordPress & Woostify
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blogging for Beginners with WordPress
شرکت:
Blogging for Beginners with WordPress
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
WordPress Mastery: AWS and Cloudflare Edition
شرکت:
WordPress Mastery: AWS and Cloudflare Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
WordPress For Beginners, Installation and configuration
شرکت:
WordPress For Beginners, Installation and configuration
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
The Ultimate Step-By-Step Guide to WordPress Security
شرکت:
The Ultimate Step-By-Step Guide to WordPress Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering WordPress Installation on Microsoft Azure
شرکت:
Mastering WordPress Installation on Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Building an Ecommerce Website with WordPress
Building an Ecommerce Website with WordPress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۷ دی ۱۴۰۲
WordPress: Site Administration Using WP CLI
شرکت:
WordPress: Site Administration Using WP CLI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۷ دی ۱۴۰۲
WordPress Speed Optimisation & Google Core Web Vitals 2023
شرکت:
WordPress Speed Optimisation & Google Core Web Vitals 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
WordPress: Site Administration Using WP CLI
شرکت:
WordPress: Site Administration Using WP CLI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
WordPress: Migration Mastery
شرکت:
WordPress: Migration Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Build your wordpress website using Divi theme and builder
شرکت:
Build your wordpress website using Divi theme and builder
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build Your website without Coding – Mastering WordPress
شرکت:
Build Your website without Coding – Mastering WordPress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Elementor Review 2023 (WordPress Website Within One Hour)
شرکت:
Elementor Review 2023 (WordPress Website Within One Hour)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
WordPress Tutorial for Beginners
شرکت:
WordPress Tutorial for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
E-commerce with WooCommerce & Elementor (WordPress)
شرکت:
E-commerce with WooCommerce & Elementor (WordPress)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Code an Online Store with WordPress from scratch
شرکت:
Code an Online Store with WordPress from scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
WordPress Website Creation Made Easy
شرکت:
WordPress Website Creation Made Easy
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
WordPress (No Coding), Domain not Needed, within 3.5 hours
شرکت:
WordPress (No Coding), Domain not Needed, within 3.5 hours
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Web Design Course for Beginners to Intermediate
شرکت:
Web Design Course for Beginners to Intermediate
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The WpFASTER WordPress Speed Optimization Master Course
شرکت:
The WpFASTER WordPress Speed Optimization Master Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲