وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Wordpress

Wordpress

Wordpress یک سیستم مدیریت محتوا برای سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌باشد. وردپرس در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ نویسان قرار می‌داد و سپس به صورت یک CMS یا نرم‌افزار متن باز برای مدیریت محتوای سایت‌ها معرفی شد.وردپرس با زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی نوشته شده و توسط مای‌اس‌کیوال پشتیبانی می‌شود.  این سیستم کاملاً رایگان و متن باز است.

Complete Basics of WordPress Web Design and Web Development
شرکت:
Complete Basics of WordPress Web Design and Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
WordPress Mastery 2024 : Turn Your Blog into Income
شرکت:
WordPress Mastery 2024 : Turn Your Blog into Income
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
WordPress: Introduction to Custom Block Building
WordPress: Introduction to Custom Block Building
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Elementor & ChatGPT: Build Clickbank Bridge Funnel in 2Hours
شرکت:
Elementor & ChatGPT: Build Clickbank Bridge Funnel in 2Hours
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
WordPress + Woo Commerce + Elementor For Beginners
شرکت:
WordPress + Woo Commerce + Elementor For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
VPS, Web & WordPress Hosting with Amazon Lightsail | AWS
شرکت:
VPS, Web & WordPress Hosting with Amazon Lightsail | AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn WordPress and Woocommerce from A-Z
شرکت:
Learn WordPress and Woocommerce from A-Z
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 14 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
شرکت:
Create & Sell Online Courses using WordPress LMS
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build Your Online Shop: WordPress & WooCommerce Essentials
شرکت:
Build Your Online Shop: WordPress & WooCommerce Essentials
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build Profitable E-Commerce Stores with WordPress & Woostify
شرکت:
Build Profitable E-Commerce Stores with WordPress & Woostify
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blogging for Beginners with WordPress
شرکت:
Blogging for Beginners with WordPress
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
WordPress Mastery: AWS and Cloudflare Edition
شرکت:
WordPress Mastery: AWS and Cloudflare Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
WordPress For Beginners, Installation and configuration
شرکت:
WordPress For Beginners, Installation and configuration
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
The Ultimate Step-By-Step Guide to WordPress Security
شرکت:
The Ultimate Step-By-Step Guide to WordPress Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering WordPress Installation on Microsoft Azure
شرکت:
Mastering WordPress Installation on Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Building an Ecommerce Website with WordPress
Building an Ecommerce Website with WordPress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۷ دی ۱۴۰۲
WordPress: Site Administration Using WP CLI
شرکت:
WordPress: Site Administration Using WP CLI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۷ دی ۱۴۰۲
WordPress Speed Optimisation & Google Core Web Vitals 2023
شرکت:
WordPress Speed Optimisation & Google Core Web Vitals 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
WordPress: Site Administration Using WP CLI
شرکت:
WordPress: Site Administration Using WP CLI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
WordPress: Migration Mastery
شرکت:
WordPress: Migration Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Build your wordpress website using Divi theme and builder
شرکت:
Build your wordpress website using Divi theme and builder
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build Your website without Coding – Mastering WordPress
شرکت:
Build Your website without Coding – Mastering WordPress
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲