وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش After Effects

کاربرد نرم افزار After Effects !!!

ازنرم افزار After Effects به شدت در صنعت تصویر متحرک ، فیلم های ویدیویی ، تیراژ فیلم ها و تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود .به عبارتیAfter Effects در زمینه تلفیق و ترکیب تصاویر متحرک همان قدرتی را در اختیار شما قرار می دهد که ابزارهای نقاشی ترسیمی در اختیار هنرمندان قرار داده .
از قابلیت ای کلیدی After Effects میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود افکت های فراوان برای تدوین
امکان هماهنگی با اسکریپت های متحرک سازی
قابلیت کار با چند دوربین برای جلوه های بصری سه بعدی
نهایت کیفیت در ذخیره سازی
امکان خلق جلوه های بصری متحرک

Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
شرکت:
Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Animating in After Effects with Marvin Te
شرکت:
Introduction to Animating in After Effects with Marvin Te
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 8 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
How To Edit Viral Shorts In CapCut
شرکت:
How To Edit Viral Shorts In CapCut
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
After Effects Fundamentals
شرکت:
After Effects Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Adobe After Effects MegaCourse: Basic to Advanced – DEC 2023
شرکت:
Adobe After Effects MegaCourse: Basic to Advanced – DEC 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
After Effects Fundamentals
شرکت:
After Effects Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Motion Graphics. Master Text animation in After Effects
شرکت:
Motion Graphics. Master Text animation in After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
HUD Design with Designer and Director Ash Thorp
شرکت:
HUD Design with Designer and Director Ash Thorp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
HUD Animation
شرکت:
HUD Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Master Motion Design with Ben Marriott
شرکت:
Master Motion Design with Ben Marriott
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
2D to 3D with Cinema 4D
شرکت:
2D to 3D with Cinema 4D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Visualizing Audio With Spectrums In Adobe After Effects
شرکت:
Visualizing Audio With Spectrums In Adobe After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Kinetic Typography in After Effects: Motion Graphics Course
شرکت:
Kinetic Typography in After Effects: Motion Graphics Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe After Effects: Complete Course for Beginners.
شرکت:
Adobe After Effects: Complete Course for Beginners.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
شرکت:
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Adobe After Effects: Infographics & data visualization
شرکت:
Adobe After Effects: Infographics & data visualization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
MotionGraphics and VFX with Adobe After Effects for Beginner
شرکت:
MotionGraphics and VFX with Adobe After Effects for Beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Creating Typeface Animation in After Effects
شرکت:
Creating Typeface Animation in After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
شرکت:
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
شرکت:
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learning After Effects
Learning After Effects
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Motion Graphics : Lighting Logo Reveal in After Effects CC
شرکت:
Motion Graphics : Lighting Logo Reveal in After Effects CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲