وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش After Effects

کاربرد نرم افزار After Effects !!!

ازنرم افزار After Effects به شدت در صنعت تصویر متحرک ، فیلم های ویدیویی ، تیراژ فیلم ها و تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود .به عبارتیAfter Effects در زمینه تلفیق و ترکیب تصاویر متحرک همان قدرتی را در اختیار شما قرار می دهد که ابزارهای نقاشی ترسیمی در اختیار هنرمندان قرار داده .
از قابلیت ای کلیدی After Effects میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود افکت های فراوان برای تدوین
امکان هماهنگی با اسکریپت های متحرک سازی
قابلیت کار با چند دوربین برای جلوه های بصری سه بعدی
نهایت کیفیت در ذخیره سازی
امکان خلق جلوه های بصری متحرک

Essential After Effects: From Beginner to Motion Master
شرکت:
Essential After Effects: From Beginner to Motion Master
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Boone Love Video – GEOlayers 3 Masterclass
شرکت:
Boone Love Video – GEOlayers 3 Masterclass
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ben Marriott – Motion Foundation
شرکت:
Ben Marriott – Motion Foundation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 20 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Intro to Adobe After Effects: Motion Design for Beginners
شرکت:
Intro to Adobe After Effects: Motion Design for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animation for Social Media in Adobe After Effects
شرکت:
Animation for Social Media in Adobe After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
3D motion graphics with Cinema 4D and After effect
شرکت:
3D motion graphics with Cinema 4D and After effect
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animated Transitions with 2D Illustration & After Effects – Yukai Du
شرکت:
Animated Transitions with 2D Illustration & After Effects – Yukai Du
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced After Effects Coding for Motion Design – Desmond Du
شرکت:
Advanced After Effects Coding for Motion Design – Desmond Du
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Animating in After Effects by Marvin Te
شرکت:
Introduction to Animating in After Effects by Marvin Te
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
After Effects Motion Graphics | Motion Hero
شرکت:
After Effects Motion Graphics | Motion Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultimate After Effects 2024 & Premier Pro 2024 Masterclass
شرکت:
Ultimate After Effects 2024 & Premier Pro 2024 Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
شرکت:
Adobe After Effects Essentials VFX Training Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
شرکت:
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2D Character Animator | Photoshop, After Effects, Midjourney
شرکت:
2D Character Animator | Photoshop, After Effects, Midjourney
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to VFX in Maya and After Effects
شرکت:
Introduction to VFX in Maya and After Effects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Abstract Portraiture with Photoshop and After Effects by Klarens Malluta
شرکت:
Abstract Portraiture with Photoshop and After Effects by Klarens Malluta
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
After Effects: Ten Ways to Improve Your Online Video
After Effects: Ten Ways to Improve Your Online Video
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Motion Design. Master Text Animation in After Effects
شرکت:
Motion Design. Master Text Animation in After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
شرکت:
Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Animating in After Effects with Marvin Te
شرکت:
Introduction to Animating in After Effects with Marvin Te
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 8 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
How To Edit Viral Shorts In CapCut
شرکت:
How To Edit Viral Shorts In CapCut
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
After Effects Fundamentals
شرکت:
After Effects Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Adobe After Effects MegaCourse: Basic to Advanced – DEC 2023
شرکت:
Adobe After Effects MegaCourse: Basic to Advanced – DEC 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲