وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش 3dsMax

Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
شرکت:
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
شرکت:
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
شرکت:
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
شرکت:
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
3ds Max 2024 Essential Training
3ds Max 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Mastering 3ds Max: Pro Exterior Modeling
شرکت:
Mastering 3ds Max: Pro Exterior Modeling
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Lumion realistic render course
شرکت:
Lumion realistic render course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Forest cabin Workshop | 3ds max + Corona render
شرکت:
Forest cabin Workshop | 3ds max + Corona render
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
Corona 9 + 3ds max | Architectural Lighting Workshop
شرکت:
Corona 9 + 3ds max | Architectural Lighting Workshop
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Bambu Rundown
شرکت:
Bambu Rundown
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Natural Environment Creation Techniques
شرکت:
Natural Environment Creation Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
شرکت:
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Digital Environment Painting
شرکت:
Digital Environment Painting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Designing A Military Aircraft
شرکت:
Designing A Military Aircraft
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Creating A Photorealistic 3D Prop For Production
شرکت:
Creating A Photorealistic 3D Prop For Production
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Anatomy For Artists Volume 3
شرکت:
Anatomy For Artists Volume 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Anatomy For Artists Volume 2
شرکت:
Anatomy For Artists Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Anatomy For Artists Volume 1
شرکت:
Anatomy For Artists Volume 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Acting For Animators: Become Your Character
شرکت:
Acting For Animators: Become Your Character
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
3D Scan Integration Techniques
شرکت:
3D Scan Integration Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Designing A Military Aircraft
شرکت:
Designing A Military Aircraft
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Complete Photogrammetry Workflow
شرکت:
Complete Photogrammetry Workflow
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲