وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش 3dsMax

3ds Max & Corona Renderer: An In-Depth Guide for Beginners.
شرکت:
3ds Max & Corona Renderer: An In-Depth Guide for Beginners.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Verified Views for Planning Applications
شرکت:
Verified Views for Planning Applications
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Ultimate 3ds Max + V-Ray Photorealistic 3D Rendering Course
شرکت:
Ultimate 3ds Max + V-Ray Photorealistic 3D Rendering Course
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
شرکت:
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
شرکت:
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
شرکت:
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
شرکت:
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds max + Corona render : Creating Private Villa
شرکت:
3ds max + Corona render : Creating Private Villa
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
شرکت:
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
شرکت:
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max and V-Ray: ArchViz Material Details for Photorealism
3ds Max and V-Ray: ArchViz Material Details for Photorealism
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Complete 3Ds Max Course for Interior Design with Animation
شرکت:
Complete 3Ds Max Course for Interior Design with Animation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Complete 3ds Max and Chaos Corona Course from Scratch
شرکت:
Complete 3ds Max and Chaos Corona Course from Scratch
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
3DS MAX 2020 Interior Design Beginners Course
شرکت:
3DS MAX 2020 Interior Design Beginners Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Corona 9 in 3ds Max: Rendering Course for Beginners
شرکت:
Corona 9 in 3ds Max: Rendering Course for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Photorealistic Lighting with 3ds Max + Vray
شرکت:
Photorealistic Lighting with 3ds Max + Vray
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
سری کامل مدل سازی هیولا 3D برای NFT و Metaverse
شرکت:
سری کامل مدل سازی هیولا 3D برای NFT و Metaverse
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
راهنمای Rigging صورت کاراکترهای سه بعدی 3Ds Max
شرکت:
راهنمای Rigging صورت کاراکترهای سه بعدی 3Ds Max
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل 3ds Max 2022
شرکت:
کورس یادگیری کامل 3ds Max 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۱