وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش 3dsMax

Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
شرکت:
Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
3Ds Max Masterclass 2024 : 3D COURSE THAT TEACHES EVERYTHING
شرکت:
3Ds Max Masterclass 2024 : 3D COURSE THAT TEACHES EVERYTHING
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Advanced Interior Visualizations
شرکت:
Advanced Interior Visualizations
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Advanced Exterior Visualizations (update 042023)
شرکت:
Advanced Exterior Visualizations (update 042023)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
شرکت:
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MUSTANG
شرکت:
MUSTANG
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Modeling realistic living in 3ds max
شرکت:
Modeling realistic living in 3ds max
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Complete 3ds max modeling course : Classic Villa in Dubai
شرکت:
Complete 3ds max modeling course : Classic Villa in Dubai
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Exterior visualization 3ds max + Corona render for Beginners
شرکت:
Exterior visualization 3ds max + Corona render for Beginners
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
شرکت:
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
شرکت:
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
شرکت:
3Ds MAX & Vray – Interior Design Project in 4.5 hrs.
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
شرکت:
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
3ds Max 2024 Essential Training
3ds Max 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Mastering 3ds Max: Pro Exterior Modeling
شرکت:
Mastering 3ds Max: Pro Exterior Modeling
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Lumion realistic render course
شرکت:
Lumion realistic render course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Forest cabin Workshop | 3ds max + Corona render
شرکت:
Forest cabin Workshop | 3ds max + Corona render
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
Corona 9 + 3ds max | Architectural Lighting Workshop
شرکت:
Corona 9 + 3ds max | Architectural Lighting Workshop
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Bambu Rundown
شرکت:
Bambu Rundown
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Natural Environment Creation Techniques
شرکت:
Natural Environment Creation Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
شرکت:
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Digital Environment Painting
شرکت:
Digital Environment Painting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲