وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Substance Designer

Creating a Nintendo GameBoy in Blender and Substance Painter
شرکت:
Creating a Nintendo GameBoy in Blender and Substance Painter
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Substance Designer Essentials by Javier Perez
شرکت:
Substance Designer Essentials by Javier Perez
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Substance Designer Dome of Cologne – Carlos Perfume
شرکت:
Substance Designer Dome of Cologne – Carlos Perfume
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Japanese Animation Tools With Substance Tools
شرکت:
Japanese Animation Tools With Substance Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
The Blender and Substance Texturing Workflow
شرکت:
The Blender and Substance Texturing Workflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Creating Trim Sheets in Substance Designer by Keegan Keene
شرکت:
Creating Trim Sheets in Substance Designer by Keegan Keene
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Substance Masters Vol.5
شرکت:
Substance Masters Vol.5
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
3dEx – Stylized Game Model Tutorial – Axe
شرکت:
3dEx – Stylized Game Model Tutorial – Axe
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
شرکت:
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
شرکت:
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل Substance Designer
شرکت:
کورس یادگیری کامل Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
کار با Substance Designer ویژه تازه کاران
شرکت:
کار با Substance Designer ویژه تازه کاران
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 5 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایجاد یک دیوار آجری در Substance Designer
شرکت:
ایجاد یک دیوار آجری در Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی گرافیک با نرم افزار Substance Designer
شرکت:
طراحی گرافیک با نرم افزار Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
پلاگین سازی برای Substance Designer
شرکت:
پلاگین سازی برای Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
کورس یادگیری پلاگین سازی برای Substance Designer
شرکت:
کورس یادگیری پلاگین سازی برای Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
آموزش ساخت ماتریال پارچه در Substance Designer
شرکت:
آموزش ساخت ماتریال پارچه در Substance Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۰