وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Substance Designer

Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
شرکت:
Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Blender & Substance: Modeling and texturing videogame props
شرکت:
Blender & Substance: Modeling and texturing videogame props
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
کورس یادگیری کار با نرم افزار Substance Designer
شرکت:
کورس یادگیری کار با نرم افزار Substance Designer
مدرس:
25,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
شرکت:
ساخت مدل های مورد نیاز بازی ها با Maya, Substance
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل Substance Designer
شرکت:
کورس یادگیری کامل Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
کار با Substance Designer ویژه تازه کاران
شرکت:
کار با Substance Designer ویژه تازه کاران
24,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 5 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایجاد یک دیوار آجری در Substance Designer
شرکت:
ایجاد یک دیوار آجری در Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی گرافیک با نرم افزار Substance Designer
شرکت:
طراحی گرافیک با نرم افزار Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
پلاگین سازی برای Substance Designer
شرکت:
پلاگین سازی برای Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
کورس یادگیری پلاگین سازی برای Substance Designer
شرکت:
کورس یادگیری پلاگین سازی برای Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
ماتریال سازی در Substance Designer 2020
شرکت:
ماتریال سازی در Substance Designer 2020
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۳۰ مهر ۱۴۰۰
آموزش ساخت ماتریال پارچه در Substance Designer
شرکت:
آموزش ساخت ماتریال پارچه در Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۰
آموزش کار با نرم افزارهای Substance Designer & Painter
شرکت:
آموزش کار با نرم افزارهای Substance Designer & Painter
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش ساخت ماتریال های سه بعدی بوسیله Substance Designer
شرکت:
آموزش ساخت ماتریال های سه بعدی بوسیله Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۹
آموزش Texturing با نرم افزارهای Mari, Substance Designer
شرکت:
آموزش Texturing با نرم افزارهای Mari, Substance Designer
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹