وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Visio

Microsoft Visio 2019 Training  Crash Course
شرکت:
Microsoft Visio 2019 Training Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Visio Introduction: Turn Information into Graphics
شرکت:
Microsoft Visio Introduction: Turn Information into Graphics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Mastering Visio – Intermediate
شرکت:
Mastering Visio – Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Microsoft Visio 2019 Crash Course for Absolute Beginners
شرکت:
Microsoft Visio 2019 Crash Course for Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
BPMN Process Analysis using Microsoft Visio Professional
شرکت:
BPMN Process Analysis using Microsoft Visio Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
ساخت مدل های فرآیند کسب و کار با Microsoft Visio
شرکت:
ساخت مدل های فرآیند کسب و کار با Microsoft Visio
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری Microsoft Visio 2016
شرکت:
فیلم یادگیری Microsoft Visio 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۹ مهر ۱۳۹۸
آموزش استفاده حرفه ای از Visio 2019
شرکت:
آموزش استفاده حرفه ای از Visio 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ مهر ۱۳۹۸
آموزش صفر تا حرفه ای Visio 2016
شرکت:
آموزش صفر تا حرفه ای Visio 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ آبان ۱۳۹۷
آموزش کامل کار با Office 365 Visio Online
شرکت:
آموزش کامل کار با Office 365 Visio Online
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ آبان ۱۳۹۷
آموزش صفر تا حرفه ای Visio 2013
شرکت:
آموزش صفر تا حرفه ای Visio 2013
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۲۳ فروردین ۱۳۹۷