وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CSS

CSS

CSS الگوهای آبشاری یا روی‌ انداز آبشاری سَبْک یا CSS در کنار اچ‌تی‌ام‌ال هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. CSS روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است. الگوهای آبشاری از جنس زبان‌های نشانه‌گذاری، با ساختار متن سادهٔ رایانه هستند و درون هرکدام، دستورهایی آبشار مانند و پی‌درپی، برای چگونگی نمایش هر صفحه وب افزوده می‌شود. به گفته‌ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلم‌ها و اندازه شان، رنگ‌ها و پس زمینه‌ها، روش چیدمان موزاییک‌های دربرگیرنده داده‌ها (دیواره ها)، و بسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می‌دهند.

Build Real Website from Scratch using HTML5 and CSS3
شرکت:
Build Real Website from Scratch using HTML5 and CSS3
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
HTML and CSS Visual QuickStart Guide, 9th Edition (2023)
شرکت:
HTML and CSS Visual QuickStart Guide, 9th Edition (2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Design Principles, Typography & Color Theory in 1 MegaCourse
شرکت:
Design Principles, Typography & Color Theory in 1 MegaCourse
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
CSS For Everyone: Learn CSS3 From Scratch
شرکت:
CSS For Everyone: Learn CSS3 From Scratch
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create a Responsive Website Using HTML CSS and JavaScript
شرکت:
Create a Responsive Website Using HTML CSS and JavaScript
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Learn how to make a Photography website with html and Css
شرکت:
Learn how to make a Photography website with html and Css
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn CSS From Scratch in Details
شرکت:
Learn CSS From Scratch in Details
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
HTML and CSS- Crash Course for Beginners 2023
شرکت:
HTML and CSS- Crash Course for Beginners 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
HTML and CSS for beginners
شرکت:
HTML and CSS for beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Html and CSS complete course for beginners
شرکت:
Html and CSS complete course for beginners
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Clean and Scalable CSS Architecture (2023)
شرکت:
Clean and Scalable CSS Architecture (2023)
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
14 Menu icon animations with CSS
شرکت:
14 Menu icon animations with CSS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
HTML and CSS Playbook
شرکت:
HTML and CSS Playbook
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Mastering HTML and CSS Concepts – 2023 Edition
شرکت:
Mastering HTML and CSS Concepts – 2023 Edition
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
CSS, Bootstrap ,JavaScript, PHP Full Stack Crash Course
شرکت:
CSS, Bootstrap ,JavaScript, PHP Full Stack Crash Course
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Crash Course: Build a Full-Stack Web App in a Weekend!
شرکت:
Crash Course: Build a Full-Stack Web App in a Weekend!
29,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 13 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Building a front end app with integrations only
شرکت:
Building a front end app with integrations only
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Advanced CSS & SASS: Framework, Flexbox, Grid, Animations
شرکت:
Advanced CSS & SASS: Framework, Flexbox, Grid, Animations
39,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Web Development Foundation: Learn HTML5, CSS3 & Bootstrap
شرکت:
Web Development Foundation: Learn HTML5, CSS3 & Bootstrap
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Create a Blog Website in ReactJS, TailwindCSS and Strapi CMS
شرکت:
Create a Blog Website in ReactJS, TailwindCSS and Strapi CMS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
CSS Animation Projects(2023)
شرکت:
CSS Animation Projects(2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
TailwindCSS 3 Fundamentals
شرکت:
TailwindCSS 3 Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
The Complete Font Awesome 5 Course: Beginner’s Guide
شرکت:
The Complete Font Awesome 5 Course: Beginner’s Guide
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱