وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CSS

CSS

CSS الگوهای آبشاری یا روی‌ انداز آبشاری سَبْک یا CSS در کنار اچ‌تی‌ام‌ال هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. CSS روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است. الگوهای آبشاری از جنس زبان‌های نشانه‌گذاری، با ساختار متن سادهٔ رایانه هستند و درون هرکدام، دستورهایی آبشار مانند و پی‌درپی، برای چگونگی نمایش هر صفحه وب افزوده می‌شود. به گفته‌ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلم‌ها و اندازه شان، رنگ‌ها و پس زمینه‌ها، روش چیدمان موزاییک‌های دربرگیرنده داده‌ها (دیواره ها)، و بسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می‌دهند.

Creative Web Animation with GSAP 3  [ JavaScript SVG CSS ]
شرکت:
Creative Web Animation with GSAP 3 [ JavaScript SVG CSS ]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Create a Hotel Booking App with CSS
شرکت:
Create a Hotel Booking App with CSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Complete HTML & CSS  Web Development Course 2024
شرکت:
Complete HTML & CSS Web Development Course 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
شرکت:
20 Web Projects build 20 HTML, CSS and JavaScript projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
HTML5 CSS3 and JavaScript for Beginners: From Zero to Hero
شرکت:
HTML5 CSS3 and JavaScript for Beginners: From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Excel in Coding with HTML and CSS + Adobe Dreamweaver
شرکت:
Excel in Coding with HTML and CSS + Adobe Dreamweaver
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Complete Guide in HTML & CSS – Build Responsive Website
شرکت:
Complete Guide in HTML & CSS – Build Responsive Website
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
20 Web Projects: HTML, CSS & Javascript
شرکت:
20 Web Projects: HTML, CSS & Javascript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Tailwind Multi-Theme Strategy
شرکت:
Tailwind Multi-Theme Strategy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Multi-Style Tailwind Components
شرکت:
Multi-Style Tailwind Components
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Mastering CSS Grid with 2 Beautiful Projects
شرکت:
Mastering CSS Grid with 2 Beautiful Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Build UI – Tailwind Mastery
شرکت:
Build UI – Tailwind Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
5 Strong Projects for Your Portfolio HTML, CSS & JavaScript
شرکت:
5 Strong Projects for Your Portfolio HTML, CSS & JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Master Complete HTML and CSS Web Development for Dummies
شرکت:
Master Complete HTML and CSS Web Development for Dummies
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Flexbox Fundamentals: Building Strong Foundations
شرکت:
Flexbox Fundamentals: Building Strong Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
CSS and JavaScript Library Integration
CSS and JavaScript Library Integration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۷ دی ۱۴۰۲
Web Wizards: Learn HTML, CSS, & JavaScript for beginners
شرکت:
Web Wizards: Learn HTML, CSS, & JavaScript for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Web Design Master  – Ultimate Guid for Landing Page Designer
شرکت:
Web Design Master – Ultimate Guid for Landing Page Designer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Tailwind CSS Crash Course
شرکت:
Tailwind CSS Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Tailwind CSS (+ React)  – The beginner guide (2024 edition)
شرکت:
Tailwind CSS (+ React) – The beginner guide (2024 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Practical Tailwind CSS Course for Beginners
شرکت:
Practical Tailwind CSS Course for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Web Design – SaaS Product
شرکت:
Web Design – SaaS Product
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 17 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Web Design – Landing Pages
شرکت:
Web Design – Landing Pages
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Web Design for Beginners: Real World Coding in HTML & CSS
شرکت:
Web Design for Beginners: Real World Coding in HTML & CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲