وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CompTIA

CompTIA SY0-701: Threats,Vulnerabilities & Mitigations-Vol 2
شرکت:
CompTIA SY0-701: Threats,Vulnerabilities & Mitigations-Vol 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
CompTIA Security+ (SY0-601) by Stone River eLearning
شرکت:
CompTIA Security+ (SY0-601) by Stone River eLearning
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Comptia Pentest + (Pt0-002)
شرکت:
Comptia Pentest + (Pt0-002)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
CompTIA Linux+ (XK0-005)
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005)
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
CompTIA CySA+ (CS0-003)
شرکت:
CompTIA CySA+ (CS0-003)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
CompTIA CySA+ (CS0-003)
شرکت:
CompTIA CySA+ (CS0-003)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Exam Review: CompTIA Security+ (SY0-701)
Exam Review: CompTIA Security+ (SY0-701)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cert Prep: CompTIA Cloud Essentials+ (CLO-002)
Cert Prep: CompTIA Cloud Essentials+ (CLO-002)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Security+ SY0-701
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
شرکت:
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
شرکت:
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
شرکت:
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
CompTIA Security+ SY0-701
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲