وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CompTIA

CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
شرکت:
CompTIA Network+ (N10-008) Certification Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Exam Review: CompTIA Security+ (SY0-701)
Exam Review: CompTIA Security+ (SY0-701)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cert Prep: CompTIA Cloud Essentials+ (CLO-002)
Cert Prep: CompTIA Cloud Essentials+ (CLO-002)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
CompTIA Security+ SY0-701
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
شرکت:
Master Course in CompTIA Security+ (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
شرکت:
CompTIA Cloud Essentials CLO-002 Certification Exam Prep Lab
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
شرکت:
CompTIA Security+ Certification Bootcamp
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
CompTIA Security+ SY0-701
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Cloud Computing | Cloud Computing Basics for Comptia Cloud+
شرکت:
Cloud Computing | Cloud Computing Basics for Comptia Cloud+
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Complete CompTIA Network+ (N10-008) Video Training Series
شرکت:
Complete CompTIA Network+ (N10-008) Video Training Series
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 26 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Fiber Optics & Networking: Mastering FTTH(Fiber to the Home)
شرکت:
Fiber Optics & Networking: Mastering FTTH(Fiber to the Home)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
CompTIA Linux+ (XK0-005) Essential Training Course (Linux+)
شرکت:
CompTIA Linux+ (XK0-005) Essential Training Course (Linux+)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
CompTIA Data+ (DA0-001) Data+ Certification with Proficiency
شرکت:
CompTIA Data+ (DA0-001) Data+ Certification with Proficiency
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲