وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop یکی از قدرتمندترین نرم افزار ها برای ویرایش و پردازش تصویر می باشد، می تواند هرآنچه یک کاربر نیاز دارد را برای وی برآورده کند.
این نرم افزار در هر نسخه کارکرد بهتری از خود نشان می دهد از ویژگی های این نرم افزار میتوان به :
تصویرسازی کاملا جدید برای پرکردن بخش ها
ابزار فریم برای ماسک راحت
انجام چندین عمل بازگشت (Undo)
بهبود در استفاده آسان تر
پیش نمایش زنده در حالت blend
اشاره کرد.

Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
شرکت:
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
App icon Design and UI-UX Design with Adobe XD, Photoshop
شرکت:
App icon Design and UI-UX Design with Adobe XD, Photoshop
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop non-Destructive Editing Workflow
شرکت:
Adobe Photoshop non-Destructive Editing Workflow
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop CC 2023 Graphic Design Class Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Photoshop CC 2023 Graphic Design Class Beginner to Pro
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
شرکت:
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Mastering T-Shirt Design with Adobe Photoshop 2023
شرکت:
Mastering T-Shirt Design with Adobe Photoshop 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
The Art of Photoshop Layers
The Art of Photoshop Layers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop CC – Beginners Essentials Training Course
شرکت:
Adobe Photoshop CC – Beginners Essentials Training Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
شرکت:
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Photoshop for UX Design
Photoshop for UX Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Photoshop 2023 Essential Training
Photoshop 2023 Essential Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Beginner to Expert: Adobe Photoshop on the iPad
شرکت:
Beginner to Expert: Adobe Photoshop on the iPad
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Photoshop advanced manipulation course – The Ocean Monster
شرکت:
Photoshop advanced manipulation course – The Ocean Monster
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Masters in Poster Designing with Adobe Photoshop
شرکت:
Masters in Poster Designing with Adobe Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Introduction to Digital Composition using Adobe Photoshop
شرکت:
Introduction to Digital Composition using Adobe Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱