وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop یکی از قدرتمندترین نرم افزار ها برای ویرایش و پردازش تصویر می باشد، می تواند هرآنچه یک کاربر نیاز دارد را برای وی برآورده کند.
این نرم افزار در هر نسخه کارکرد بهتری از خود نشان می دهد از ویژگی های این نرم افزار میتوان به :
تصویرسازی کاملا جدید برای پرکردن بخش ها
ابزار فریم برای ماسک راحت
انجام چندین عمل بازگشت (Undo)
بهبود در استفاده آسان تر
پیش نمایش زنده در حالت blend
اشاره کرد.

Adobe Photoshop CC Intermediate
شرکت:
Adobe Photoshop CC Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Adobe Photoshop CC Beginner to Intermediate Course
شرکت:
Adobe Photoshop CC Beginner to Intermediate Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Photoshop AI – Generative Fill -Beginner to MasterClass
شرکت:
Photoshop AI – Generative Fill -Beginner to MasterClass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Master Web Design Ui Ux by Photoshop
شرکت:
Master Web Design Ui Ux by Photoshop
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Presets
شرکت:
Adobe Photoshop Presets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Layers
شرکت:
Adobe Photoshop Layers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Workspaces
شرکت:
Adobe Photoshop Workspaces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Video Overylay Design
شرکت:
Adobe Photoshop Video Overylay Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Toolbar Keyboard Shortcuts
شرکت:
Adobe Photoshop Toolbar Keyboard Shortcuts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Preferences
شرکت:
Adobe Photoshop Preferences
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Photo Presets
شرکت:
Adobe Photoshop Photo Presets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Menu Keyboard Shortcuts
شرکت:
Adobe Photoshop Menu Keyboard Shortcuts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Layer Styles
شرکت:
Adobe Photoshop Layer Styles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Fill & Adjustment Layers
شرکت:
Adobe Photoshop Fill & Adjustment Layers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Export
شرکت:
Adobe Photoshop Export
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Architecture post production in Photoshop Zero to Advanced
شرکت:
Architecture post production in Photoshop Zero to Advanced
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
How to Start with Character Design – Mitch Leeuwe
شرکت:
How to Start with Character Design – Mitch Leeuwe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Photoshop Beginners to Expert – Secrets Revealed with Tips
شرکت:
Photoshop Beginners to Expert – Secrets Revealed with Tips
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Leveraging AI in Adobe Photoshop and Creative Cloud
Leveraging AI in Adobe Photoshop and Creative Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Photoshop Basics
Photoshop Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Calop’s Photoshop Tutorial
شرکت:
Calop’s Photoshop Tutorial
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
The Ultimate Guide to Setting Up Your Photoshop Workspace
شرکت:
The Ultimate Guide to Setting Up Your Photoshop Workspace
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
شرکت:
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Designing Complex Environment Shots with Charles Lin
Designing Complex Environment Shots with Charles Lin
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲