وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop

نرم افزار Adobe Photoshop یکی از قدرتمندترین نرم افزار ها برای ویرایش و پردازش تصویر می باشد، می تواند هرآنچه یک کاربر نیاز دارد را برای وی برآورده کند.
این نرم افزار در هر نسخه کارکرد بهتری از خود نشان می دهد از ویژگی های این نرم افزار میتوان به :
تصویرسازی کاملا جدید برای پرکردن بخش ها
ابزار فریم برای ماسک راحت
انجام چندین عمل بازگشت (Undo)
بهبود در استفاده آسان تر
پیش نمایش زنده در حالت blend
اشاره کرد.

Adobe Photoshop CC: Social Media Banner Ads Design
شرکت:
Adobe Photoshop CC: Social Media Banner Ads Design
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced Photomontage in Photoshop – Create Imaginary Worlds
شرکت:
Advanced Photomontage in Photoshop – Create Imaginary Worlds
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Digital Illustration: Learn to Draw An Adorable Unicorn with Photoshop
شرکت:
Digital Illustration: Learn to Draw An Adorable Unicorn with Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Leveraging AI in Adobe Photoshop and Creative Cloud
Leveraging AI in Adobe Photoshop and Creative Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating Captivating and Magical Cinemagraphs in Photoshop (2023) with Ashraful Arefin
شرکت:
Creating Captivating and Magical Cinemagraphs in Photoshop (2023) with Ashraful Arefin
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Complete Design Process: From Start to Finish
شرکت:
The Complete Design Process: From Start to Finish
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Photoshop CC Advanced
شرکت:
Adobe Photoshop CC Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2D Character Animator | Photoshop, After Effects, Midjourney
شرکت:
2D Character Animator | Photoshop, After Effects, Midjourney
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photoshop Layers: Working with Multiple Photos
Photoshop Layers: Working with Multiple Photos
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photoshop 2024 Essential Training
Photoshop 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 13 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Photoshop: The Ultimate Graphics Design Course
شرکت:
Mastering Photoshop: The Ultimate Graphics Design Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Speed Painting in Photoshop – Accelerate Your Creative Process
شرکت:
Speed Painting in Photoshop – Accelerate Your Creative Process
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Pop Culture Character Painting in Photoshop
شرکت:
Pop Culture Character Painting in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Matte Painting of Imaginary Worlds in Photoshop
شرکت:
Matte Painting of Imaginary Worlds in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Introduction to Concept Art For Expressive Character Design
شرکت:
Introduction to Concept Art For Expressive Character Design
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Imaginary Places – Draw, Paint, and Digitize on Photoshop
شرکت:
Imaginary Places – Draw, Paint, and Digitize on Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Futuristic 3D Environments with Photoshop and Blender
شرکت:
Futuristic 3D Environments with Photoshop and Blender
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Digital Painting of Characters in Photoshop – Fernanda Suarez
شرکت:
Digital Painting of Characters in Photoshop – Fernanda Suarez
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Animated GIFs for Instagram in Photoshop
شرکت:
Animated GIFs for Instagram in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Abstract Portraiture with Photoshop and After Effects by Klarens Malluta
شرکت:
Abstract Portraiture with Photoshop and After Effects by Klarens Malluta
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Photoshop CC Course Beginner To Advanced
شرکت:
The Complete Photoshop CC Course Beginner To Advanced
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Photoshop on the Web Essential Training
Photoshop on the Web Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Photoshop CC Masterclass: Professional Flyer & Poster Design
شرکت:
Photoshop CC Masterclass: Professional Flyer & Poster Design
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 15 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳