وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Mathematica

Mathematica

Mathematica یک نرم‌افزار جبری بسیار رایج است.

مهم‌ترین قابلیت‌های این نرم‌افزار عبارت‌اند از:

یک سامانه رایانه‌ای جبری (Computer algebra system) برای بررسی نمادین (سمبُلیک) معادله‌ها
یک نرم‌افزار عددی (Numerical software) برای حل عددی معادله‌ها
یک نرم‌افزار آماری (Statistical software) برای حل مسائل آماری
توابع ترسیمی و تجسمی (Visualization) برای رسم نمودارها توسط نرم‌افزار پابلیکون