وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PHP

PHP

زبان PHP یک زبان اسکریپت نویسی برای طراحی سایت و صفحات وب می باشد.

PHP برای خلاصه کردن کدهای صفحات وب بسیار تاثیر گذار می باشد. توسط PHP ما توابع و متدهایی در طراحی سایت تعریف می کنیم، و هر زمان که نیاز به استفاده آنها داشته باشیم در برنامه استفاده می نماییم و یا آن تابع و متد را فراخوانی می کنیم.

PHP همچنین برای مدیریت سیستم های پایگاه داده نیز کاربرد دارد. توسط این زبان و برنامه می توانیم از پایگاه داده خود استفاده بهینه و بهتری داشته باشیم و از هدر رفتن اضافی فضای پایگاه داده نیز جلوگیری نماییم.

Symfony 6 Essential Training
Symfony 6 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
LaravelDaily – Laravel Collections Chains 15 Real Examples
شرکت:
LaravelDaily – Laravel Collections Chains 15 Real Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PHP Laravel 2023: Build Hotel Booking Management System
شرکت:
PHP Laravel 2023: Build Hotel Booking Management System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
PHP Laravel 2023: Build Food Ordering Ecommerce Store
شرکت:
PHP Laravel 2023: Build Food Ordering Ecommerce Store
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 17 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Build a Modern REST API with PHP 8
شرکت:
Build a Modern REST API with PHP 8
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Become a WEB Developer from Scratch, step by step Guide
شرکت:
Become a WEB Developer from Scratch, step by step Guide
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Laravel in action: Task management application
شرکت:
Laravel in action: Task management application
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Laravel 10 Build Bulk Email Sender With SMTP Rotation
شرکت:
Laravel 10 Build Bulk Email Sender With SMTP Rotation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
PHP Laravel 2023: Build Coffee Shop Management System
شرکت:
PHP Laravel 2023: Build Coffee Shop Management System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 11 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
PHP Laravel 2023: Build Amazing Restaurant Management System
شرکت:
PHP Laravel 2023: Build Amazing Restaurant Management System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn Object Oriented PHP By Building a Complete Website
شرکت:
Learn Object Oriented PHP By Building a Complete Website
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Specialized Testing: Sessions and Tokens
شرکت:
Specialized Testing: Sessions and Tokens
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Develop Telegram Bots with PHP and MadelineProto
شرکت:
Develop Telegram Bots with PHP and MadelineProto
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Complete Modern PHP Developer Course in 2023
شرکت:
Complete Modern PHP Developer Course in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
PHP Laravel 2023: Build Real Estate Management System
شرکت:
PHP Laravel 2023: Build Real Estate Management System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Twitter Clone with Laravel 10 and Vue 3
شرکت:
Twitter Clone with Laravel 10 and Vue 3
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Step by Step CakePHP 4 Plugin Development Tutorials
شرکت:
Step by Step CakePHP 4 Plugin Development Tutorials
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Realtime Chat with Laravel-Livewire:  Tall App from Scratch
شرکت:
Realtime Chat with Laravel-Livewire: Tall App from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
PHP Laravel 10 for 2023: Build Complete Job Portal
شرکت:
PHP Laravel 10 for 2023: Build Complete Job Portal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
شرکت:
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Laravel For Web Artisans
شرکت:
Laravel For Web Artisans
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Create your Own ChatGPT with Custom Bots Using PHP, MySQL JS
شرکت:
Create your Own ChatGPT with Custom Bots Using PHP, MySQL JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
CodeIgniter 4 APIs Development Using JWT Authentication
شرکت:
CodeIgniter 4 APIs Development Using JWT Authentication
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 26 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲