وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PHP

PHP

زبان PHP یک زبان اسکریپت نویسی برای طراحی سایت و صفحات وب می باشد.

PHP برای خلاصه کردن کدهای صفحات وب بسیار تاثیر گذار می باشد. توسط PHP ما توابع و متدهایی در طراحی سایت تعریف می کنیم، و هر زمان که نیاز به استفاده آنها داشته باشیم در برنامه استفاده می نماییم و یا آن تابع و متد را فراخوانی می کنیم.

PHP همچنین برای مدیریت سیستم های پایگاه داده نیز کاربرد دارد. توسط این زبان و برنامه می توانیم از پایگاه داده خود استفاده بهینه و بهتری داشته باشیم و از هدر رفتن اضافی فضای پایگاه داده نیز جلوگیری نماییم.

Become a pro at the LAMP-stack, learn the LAMP-stack with AI
شرکت:
Become a pro at the LAMP-stack, learn the LAMP-stack with AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2024 PHP for Beginners Part 1: every line fully explained
شرکت:
2024 PHP for Beginners Part 1: every line fully explained
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Eloquent Relationships By Example
شرکت:
Eloquent Relationships By Example
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Symfony 6 Framework: Getting Started (Hands-on 2023)
شرکت:
Symfony 6 Framework: Getting Started (Hands-on 2023)
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 26 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
شرکت:
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
PHP Master Class – The Complete PHP Developer Course
شرکت:
PHP Master Class – The Complete PHP Developer Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
PHP From Scratch 2024 | Beginner To Advanced
شرکت:
PHP From Scratch 2024 | Beginner To Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Web Development: Laravel 10 & CodeIgniter 4
شرکت:
Mastering Web Development: Laravel 10 & CodeIgniter 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
شرکت:
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Building a Vue and Laravel Parking App
شرکت:
Building a Vue and Laravel Parking App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
SymfonyCasts – Doctrine, Symfony 6 & the Database
شرکت:
SymfonyCasts – Doctrine, Symfony 6 & the Database
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Laravel Filament Bootcamp
شرکت:
Laravel Filament Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Practice It: PHP with MySQL
Practice It: PHP with MySQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
PHP Masterclass – go from beginner to advanced
شرکت:
PHP Masterclass – go from beginner to advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Full Stack Web Development Project
شرکت:
Full Stack Web Development Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Creating a Complete Auth System with PHP, Jquery, Mysql
شرکت:
Creating a Complete Auth System with PHP, Jquery, Mysql
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build Real Estate Management System with PHP (8.2) & MySQL
شرکت:
Build Real Estate Management System with PHP (8.2) & MySQL
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
48 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Mastering PHP & Laravel 10: Real-Time Projects Bootcamp
شرکت:
Mastering PHP & Laravel 10: Real-Time Projects Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Laravel and Postman Rest API Development: Beginner to Pro
شرکت:
Laravel and Postman Rest API Development: Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
PHP The Complete PHP MVC Course
شرکت:
PHP The Complete PHP MVC Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Ultimate Laravel 10 Bootcamp: Master Modern Web Development!
شرکت:
Ultimate Laravel 10 Bootcamp: Master Modern Web Development!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Full PHP Course For Beginners – Wepik
شرکت:
Full PHP Course For Beginners – Wepik
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
شرکت:
Develop and Deploy Laravel Applications with Docker
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲