وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PHP

PHP

زبان PHP یک زبان اسکریپت نویسی برای طراحی سایت و صفحات وب می باشد.

PHP برای خلاصه کردن کدهای صفحات وب بسیار تاثیر گذار می باشد. توسط PHP ما توابع و متدهایی در طراحی سایت تعریف می کنیم، و هر زمان که نیاز به استفاده آنها داشته باشیم در برنامه استفاده می نماییم و یا آن تابع و متد را فراخوانی می کنیم.

PHP همچنین برای مدیریت سیستم های پایگاه داده نیز کاربرد دارد. توسط این زبان و برنامه می توانیم از پایگاه داده خود استفاده بهینه و بهتری داشته باشیم و از هدر رفتن اضافی فضای پایگاه داده نیز جلوگیری نماییم.

Build Tinder Clone Dating App With Laravel Livewire Mastery
شرکت:
Build Tinder Clone Dating App With Laravel Livewire Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Write PHP Like a Pro: Build a PHP MVC Framework From Scratch
شرکت:
Write PHP Like a Pro: Build a PHP MVC Framework From Scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Writing and Refactoring Testable PHP
Writing and Refactoring Testable PHP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Laravel Breeze with User Role Areas
شرکت:
Laravel Breeze with User Role Areas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Google OAuth, PHP-Symfony, API-Platform, JWT
شرکت:
Google OAuth, PHP-Symfony, API-Platform, JWT
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Complete PHP & MySql Bootcamp 2021
شرکت:
Complete PHP & MySql Bootcamp 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Social Authentication with Laravel
شرکت:
Social Authentication with Laravel
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
reCAPTCHA with Laravel
شرکت:
reCAPTCHA with Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build a Referral System with Laravel
شرکت:
Build a Referral System with Laravel
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build a File Marketplace with Laravel (2023)
شرکت:
Build a File Marketplace with Laravel (2023)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Building a Laravel and React Platform for Selling Pictures
شرکت:
Building a Laravel and React Platform for Selling Pictures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 9 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
PHP Essentials: Deep dive into the Principles of PHP
شرکت:
PHP Essentials: Deep dive into the Principles of PHP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Laravel: Build Instagram Clone with Livewire
شرکت:
Mastering Laravel: Build Instagram Clone with Livewire
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Become a pro at the LAMP-stack, learn the LAMP-stack with AI
شرکت:
Become a pro at the LAMP-stack, learn the LAMP-stack with AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2024 PHP for Beginners Part 1: every line fully explained
شرکت:
2024 PHP for Beginners Part 1: every line fully explained
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Eloquent Relationships By Example
شرکت:
Eloquent Relationships By Example
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Symfony 6 Framework: Getting Started (Hands-on 2023)
شرکت:
Symfony 6 Framework: Getting Started (Hands-on 2023)
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 26 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
شرکت:
Roles and Permissions in Laravel : A Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
PHP Master Class – The Complete PHP Developer Course
شرکت:
PHP Master Class – The Complete PHP Developer Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
PHP From Scratch 2024 | Beginner To Advanced
شرکت:
PHP From Scratch 2024 | Beginner To Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 19 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Web Development: Laravel 10 & CodeIgniter 4
شرکت:
Mastering Web Development: Laravel 10 & CodeIgniter 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
شرکت:
Laravel 10 Mastery: From Auth Systems to Advanced User Roles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Building a Vue and Laravel Parking App
شرکت:
Building a Vue and Laravel Parking App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲