وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش PHP

PHP

زبان PHP یک زبان اسکریپت نویسی برای طراحی سایت و صفحات وب می باشد.

PHP برای خلاصه کردن کدهای صفحات وب بسیار تاثیر گذار می باشد. توسط PHP ما توابع و متدهایی در طراحی سایت تعریف می کنیم، و هر زمان که نیاز به استفاده آنها داشته باشیم در برنامه استفاده می نماییم و یا آن تابع و متد را فراخوانی می کنیم.

PHP همچنین برای مدیریت سیستم های پایگاه داده نیز کاربرد دارد. توسط این زبان و برنامه می توانیم از پایگاه داده خود استفاده بهینه و بهتری داشته باشیم و از هدر رفتن اضافی فضای پایگاه داده نیز جلوگیری نماییم.

PHP Projects Finding Real World Solutions with PHP
شرکت:
PHP Projects Finding Real World Solutions with PHP
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Create Trains Booking Web App Using Laravel
شرکت:
Create Trains Booking Web App Using Laravel
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Create Taxi Booking Website Using Laravel
شرکت:
Create Taxi Booking Website Using Laravel
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Student Management System Using Php
شرکت:
Create Student Management System Using Php
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Mobile E-commerce Website Using Laravel
شرکت:
Create Mobile E-commerce Website Using Laravel
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Just Eat App Using Vue JS and Laravel
شرکت:
Create Just Eat App Using Vue JS and Laravel
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Jewellery E-commerce Web App Using Laravel
شرکت:
Create Jewellery E-commerce Web App Using Laravel
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Gym Equipment E-Commerce Website Using Laravel
شرکت:
Create Gym Equipment E-Commerce Website Using Laravel
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Doctor Appointments System Using Laravel
شرکت:
Create Doctor Appointments System Using Laravel
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Car Selling Website Using Laravel
شرکت:
Create Car Selling Website Using Laravel
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create Bus Booking System Using Laravel
شرکت:
Create Bus Booking System Using Laravel
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Master in PHP Coding with 60+ Exercises and Solution
شرکت:
Master in PHP Coding with 60+ Exercises and Solution
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Getting Started With PHP And MySQL For Beginners
شرکت:
Getting Started With PHP And MySQL For Beginners
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
شرکت:
How to immigrate to Canada as a Software or IT professional
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Laravel, PHP and React Native
شرکت:
Build A TodoList with Laravel, PHP and React Native
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Laravel, PHP and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Laravel, PHP and Electron Vue
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Laravel, PHP and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Laravel, PHP and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
PHP with MySQL 2023: Build 7 PHP and MySQL Projects
شرکت:
PHP with MySQL 2023: Build 7 PHP and MySQL Projects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Php mysql Development with Ajax & Modern JavaScript ES6
شرکت:
Php mysql Development with Ajax & Modern JavaScript ES6
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Laravel 9 – Build Online Food Ordering System For Restaurant
شرکت:
Laravel 9 – Build Online Food Ordering System For Restaurant
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Java And C++ And PHP Complete Course 2022
شرکت:
Java And C++ And PHP Complete Course 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Docker Crash Course for PHP Developers
شرکت:
Docker Crash Course for PHP Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CSS, Bootstrap ,JavaScript, PHP Full Stack Crash Course
شرکت:
CSS, Bootstrap ,JavaScript, PHP Full Stack Crash Course
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Build Complete 2023 PHP MySQL Food Ordering Ecommerce Store
شرکت:
Build Complete 2023 PHP MySQL Food Ordering Ecommerce Store
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱