وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش VMware

Vmware چیست؟
وی ام ویر (VMware) یک نرم افزار قدرتمند در زمینه مجازی سازی است که قابلیت اجرای پیچیده ترین برنامه های تحت شبکه که در ویندوز ماکروسافت ،Linux یا Net ware را در یک رایانه امکان پذیر می سازد . کمپانی Vmware نرم افزار های مجازی سازی گوناونی دارد از قبیل :
VMWare VSphere
VMWare ESXi Server
VMWare Workstation
VMWare vCenter

vSphere 8: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
شرکت:
vSphere 8: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Networking
شرکت:
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
vSphere 7: Troubleshooting a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 7: Troubleshooting a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
vSphere 7: Implementing vSphere Security Best Practices
شرکت:
vSphere 7: Implementing vSphere Security Best Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Clear and Simple VCTA VMware Technical Associate – vSphere 8
شرکت:
Clear and Simple VCTA VMware Technical Associate – vSphere 8
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 8 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
vSphere 7: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
شرکت:
vSphere 7: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learning Azure VMware Solution
Learning Azure VMware Solution
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Veeam Backup & Replication Beginner to Advanced
شرکت:
Veeam Backup & Replication Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
VMware vSphere Mastery: Build and Manage Virtualized Infra
شرکت:
VMware vSphere Mastery: Build and Manage Virtualized Infra
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 15 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
VMWare for Absolute Beginners
شرکت:
VMWare for Absolute Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
VMware HCX Fundamentals 2022
شرکت:
VMware HCX Fundamentals 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
vSphere 8: Introduction
شرکت:
vSphere 8: Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Veeam Availability Suite v11: Testing and Other Capabilities
شرکت:
Veeam Availability Suite v11: Testing and Other Capabilities
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
IT Professional Fundamentals: Virtualization and Cloud Computing
شرکت:
IT Professional Fundamentals: Virtualization and Cloud Computing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Intro to Virtualization Online Training
شرکت:
Intro to Virtualization Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
VMware NSX-T Troubleshooting Fundamentals 2022
شرکت:
VMware NSX-T Troubleshooting Fundamentals 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۴ اسفند ۱۴۰۱