وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش VMware

Vmware چیست؟
وی ام ویر (VMware) یک نرم افزار قدرتمند در زمینه مجازی سازی است که قابلیت اجرای پیچیده ترین برنامه های تحت شبکه که در ویندوز ماکروسافت ،Linux یا Net ware را در یک رایانه امکان پذیر می سازد . کمپانی Vmware نرم افزار های مجازی سازی گوناونی دارد از قبیل :
VMWare VSphere
VMWare ESXi Server
VMWare Workstation
VMWare vCenter

vSphere 8 Data Center Virtualization: Architectures and Technologies
شرکت:
vSphere 8 Data Center Virtualization: Architectures and Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
شرکت:
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
VMware Workspace ONE 22: Installation, Configuration, and Administration
شرکت:
VMware Workspace ONE 22: Installation, Configuration, and Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
vSphere 6.7 Professional Part 06:  Deploying Virtual Machines and Hosts
vSphere 6.7 Professional Part 06: Deploying Virtual Machines and Hosts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
vSphere 6.7 Professional Part 04:  Securing a Deployment
vSphere 6.7 Professional Part 04: Securing a Deployment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
VEEAM Backup & Replication V12 course / LAB & VMCE questions
شرکت:
VEEAM Backup & Replication V12 course / LAB & VMCE questions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration
شرکت:
Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to the VCP-DCV Certification (2V0.21.23)
شرکت:
Introduction to the VCP-DCV Certification (2V0.21.23)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
شرکت:
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Complete VMware vSphere 7 with Windows Server 2019
شرکت:
Complete VMware vSphere 7 with Windows Server 2019
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
vSphere 7: Foundations 6: Administer Availability in vSphere 7
vSphere 7: Foundations 6: Administer Availability in vSphere 7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
شرکت:
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
vSphere 8: Managing vSphere Resources
شرکت:
vSphere 8: Managing vSphere Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Introduction
شرکت:
vSphere 8: Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Installing and Configuring vCenter Server and ESXi Hosts
شرکت:
vSphere 8: Installing and Configuring vCenter Server and ESXi Hosts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Establishing and Maintaining vSphere Availability
شرکت:
vSphere 8: Establishing and Maintaining vSphere Availability
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲