وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش VMware

Vmware چیست؟
وی ام ویر (VMware) یک نرم افزار قدرتمند در زمینه مجازی سازی است که قابلیت اجرای پیچیده ترین برنامه های تحت شبکه که در ویندوز ماکروسافت ،Linux یا Net ware را در یک رایانه امکان پذیر می سازد . کمپانی Vmware نرم افزار های مجازی سازی گوناونی دارد از قبیل :
VMWare VSphere
VMWare ESXi Server
VMWare Workstation
VMWare vCenter

Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration
شرکت:
Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 7: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to the VCP-DCV Certification (2V0.21.23)
شرکت:
Introduction to the VCP-DCV Certification (2V0.21.23)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Monitoring a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
شرکت:
vSphere 8: Implementing vSphere Security Best Practices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
شرکت:
vSphere 8: Troubleshooting a vSphere Implementation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Complete VMware vSphere 7 with Windows Server 2019
شرکت:
Complete VMware vSphere 7 with Windows Server 2019
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
vSphere 7: Foundations 6: Administer Availability in vSphere 7
vSphere 7: Foundations 6: Administer Availability in vSphere 7
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
شرکت:
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
vSphere 8: Managing vSphere Resources
شرکت:
vSphere 8: Managing vSphere Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Introduction
شرکت:
vSphere 8: Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Installing and Configuring vCenter Server and ESXi Hosts
شرکت:
vSphere 8: Installing and Configuring vCenter Server and ESXi Hosts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Establishing and Maintaining vSphere Availability
شرکت:
vSphere 8: Establishing and Maintaining vSphere Availability
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
شرکت:
vSphere 8: Deploying and Administering Virtual Machines and vApps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Storage
شرکت:
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Networking
شرکت:
vSphere 8: Configuring and Managing vSphere Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
VMware vRealize Automation: Troubleshooting and Repair
شرکت:
VMware vRealize Automation: Troubleshooting and Repair
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to the VCP-CMA Certification
شرکت:
Introduction to the VCP-CMA Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
VMware vRealize Automation: Installation and Configuration
شرکت:
VMware vRealize Automation: Installation and Configuration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
VMware Horizon View 7.5 Essential Training
VMware Horizon View 7.5 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲