وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی چیست ؟

عکاسی صنعتی شامل گرفتن تصاویر برای استفاده تجاری می شود. برای مثال در آگهی ها، قرار دادن تصویر محصول برای جذب مخاطب و فروش بیشتر. عکاسی صنعتی نیز در بروشورها و سربرگ شرکت ها، منوها در کافه ها و رستوران ها و استفاده های تجاری مشابه که در آن عکس ها یک پیام خاص را افزایش می دهند، استفاده می شود.

کاربرد های عکاسی صنعتی شامل فروش یک محصول،ترویج کسب و کار،عکس های غذایی برای منوها،عکاسی مد،عکاسی پرتره و … می باشد.

Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
شرکت:
Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
شرکت:
Portrait Photography MasterClass in Midjourney v5 AI ChatGPT
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
شرکت:
Posing Masterclass: A Complete Guide to Posing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
شرکت:
Photo Alchemy: Creative Thinking For Great Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
شرکت:
Introduction to Editing and Cropping in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
PhotigySchool – Secrets of Polarized Light in Jewelry Photography
شرکت:
PhotigySchool – Secrets of Polarized Light in Jewelry Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Midjourney AI
شرکت:
Midjourney AI
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
شرکت:
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mobile Lifestyle Photography: Food
شرکت:
Mobile Lifestyle Photography: Food
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Lightroom: Retouching Faces
Lightroom: Retouching Faces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Money Making Photography Setups
شرکت:
Money Making Photography Setups
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Photographing the World 4 Advanced Landscapes
شرکت:
Photographing the World 4 Advanced Landscapes
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
شرکت:
Wedding Photography: 3 Business Tools To Accelerate Your Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Stock Footage Unlocked
شرکت:
Stock Footage Unlocked
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Full Time Real Estate Photographer!
شرکت:
Full Time Real Estate Photographer!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Food Photography and Styling Course
شرکت:
Food Photography and Styling Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Photography Course – From Beginner to expert!
شرکت:
Photography Course – From Beginner to expert!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
شرکت:
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Photoshop Masterclass: From Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
شرکت:
Adobe Photoshop 2023 Masterclass – Become Photoshop Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Learn the Basics of DSLR Camera
شرکت:
Learn the Basics of DSLR Camera
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱