وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی پلاس پلاس

سی پلاس پلاس چیست؟

سی پلاس پلاس یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، سطح میانی و شی گرا است. امروزه در جهان بیشتر نرم افزارهای سیستمی از طریق سی پلاس پلاس نوشته می شوند.سی پلاس پلاس بسط یافته زبان سی و خیلی قدرتمند تر از سی است. سی پلاس پلاس یک زبان مجزا از سی است. زبان سی پلاس پلاس توسط لابراتوار Bell یا همان Bell Labs به عنوان یک نسخه جدید از زبان برنامه نویسی C طراحی و پیاده سازی شد.نسبت به زبان سی، در زبان سی پلاس پلاس امکاناتی template ها ، class ها ، توابع مجازی یا virtual function ها و operator overloading اضافه شده اند. باید این رو نیز در نظر گرفت که در سی پلاس پلاس قابلیت های Type Checking بیشتری اضافه شده است.

OOP for Beginners With C++
شرکت:
OOP for Beginners With C++
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Object Oriented Programming in C++
شرکت:
Object Oriented Programming in C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Data Serialization in C++ using FlatBuffers
شرکت:
Data Serialization in C++ using FlatBuffers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Code Together
شرکت:
Code Together
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C-level management: 100 models for business success – Part 2
شرکت:
C-level management: 100 models for business success – Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C Programming For Everyone – From Zero to Hero
شرکت:
C Programming For Everyone – From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultimate C++ Part 3: Advanced
شرکت:
Ultimate C++ Part 3: Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultimate C++ Part 2: Intermediate
شرکت:
Ultimate C++ Part 2: Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
C Bootcamp : Basic to Advanced
شرکت:
C Bootcamp : Basic to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animation and GUI Programming in C and C++
شرکت:
Animation and GUI Programming in C and C++
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Computer Graphics with Modern OpenGL and C++
شرکت:
Computer Graphics with Modern OpenGL and C++
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine 5 C++ Developer: Learn C++ & Make Video Games
شرکت:
Unreal Engine 5 C++ Developer: Learn C++ & Make Video Games
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Make Hitman Game in Unreal Engine 5.3 C++ (Beginner to Pro)
شرکت:
Make Hitman Game in Unreal Engine 5.3 C++ (Beginner to Pro)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Beginning CUDA Programming: Zero to Hero, First Course!
شرکت:
Beginning CUDA Programming: Zero to Hero, First Course!
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Working with Structures in C
شرکت:
Working with Structures in C
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
C Programming Mastery-Structured Approach from Novice to Pro
شرکت:
C Programming Mastery-Structured Approach from Novice to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Problem Solving with C programming language
شرکت:
Problem Solving with C programming language
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
C++ STL Fundamentals: A Beginner’s Guide
شرکت:
C++ STL Fundamentals: A Beginner’s Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
C++ from Zero to Hero – A Beginner programming C++ course
شرکت:
C++ from Zero to Hero – A Beginner programming C++ course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn OPENGL by making a Project – Painting App using C++
شرکت:
Learn OPENGL by making a Project – Painting App using C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Complete C & C++ Programming Course – Mastering  C & C++
شرکت:
The Complete C & C++ Programming Course – Mastering C & C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲