وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Logo Design

Logo Design: Visual Effects
Logo Design: Visual Effects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Logo Design: Symbolism in Nature
Logo Design: Symbolism in Nature
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Logo Design: Shapes and Symbols
Logo Design: Shapes and Symbols
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Logo Design: Handmade Aesthetic
Logo Design: Handmade Aesthetic
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Intro to Affinity Designer V2 on iPad: Designing a Logo
شرکت:
Intro to Affinity Designer V2 on iPad: Designing a Logo
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
استاد شدن در تصویرگری لوگوها
شرکت:
استاد شدن در تصویرگری لوگوها
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
After Effect: نحوه ایجاد انیمیشن آرم Sunrise
شرکت:
After Effect: نحوه ایجاد انیمیشن آرم Sunrise
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
طراحی آرم ( لوگو ) با Adobe Illustrator
شرکت:
طراحی آرم ( لوگو ) با Adobe Illustrator
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
یک آرم را به صورت دستی بسازید
شرکت:
یک آرم را به صورت دستی بسازید
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
جعبه ابزار برندینگ : طراحی Logo
شرکت:
جعبه ابزار برندینگ : طراحی Logo
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
یادگیری ساخت لوگوهای بسیار عالی
شرکت:
یادگیری ساخت لوگوهای بسیار عالی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
طراحی بصری + برند سازی
شرکت:
طراحی بصری + برند سازی
24,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 23 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
ایجاد و فروش آرم ( لوگو ) در Etsy
شرکت:
ایجاد و فروش آرم ( لوگو ) در Etsy
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
ساخت لوگوهای ارزشمند و موثر
شرکت:
ساخت لوگوهای ارزشمند و موثر
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی لوگو نمادین: طوفان ذهنی و بهبود
شرکت:
طراحی لوگو نمادین: طوفان ذهنی و بهبود
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ساخت لوگوها در Adobe Illustrator
شرکت:
آموزش ساخت لوگوها در Adobe Illustrator
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ شهریور ۱۴۰۰
آموزش طراحی لوگو با Canva
شرکت:
آموزش طراحی لوگو با Canva
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ تیر ۱۴۰۰