وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Indesign

Adobe InDesign CC for Beginners
شرکت:
Adobe InDesign CC for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Adobe CC Masterclass: Illustrator, Photoshop and InDesign
شرکت:
Adobe CC Masterclass: Illustrator, Photoshop and InDesign
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Creating a Multi-Page Brochure Layout in InDesign
شرکت:
Creating a Multi-Page Brochure Layout in InDesign
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn InDesign in an hour
شرکت:
Learn InDesign in an hour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intuitive InDesign 3: Concise, Creative Text
شرکت:
Intuitive InDesign 3: Concise, Creative Text
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Adobe InDesign in 5 hours
شرکت:
Mastering Adobe InDesign in 5 hours
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro to Adobe InDesign, how to layout a report successfully
شرکت:
Intro to Adobe InDesign, how to layout a report successfully
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe InDesign CC 2023 Graphic Design Class Beginner to Pro
شرکت:
Adobe InDesign CC 2023 Graphic Design Class Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creating a Professional Web Portfolio with InDesign
Creating a Professional Web Portfolio with InDesign
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
InDesign 101 – Learn the Foundations
شرکت:
InDesign 101 – Learn the Foundations
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Work Faster with InDesign
شرکت:
Work Faster with InDesign
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Create interactive documents with Adobe InDesign and In5
شرکت:
Create interactive documents with Adobe InDesign and In5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Intuitive InDesign 2 Do More With Images
شرکت:
Intuitive InDesign 2 Do More With Images
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Creating Special Effects with InDesign
Creating Special Effects with InDesign
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Adobe InDesign Superpower! Basic to Advanced
شرکت:
Adobe InDesign Superpower! Basic to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
ایجاد یک نمونه معماری در نرم افزار Indesign
شرکت:
ایجاد یک نمونه معماری در نرم افزار Indesign
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
نظریه طراحی گرافیک – رنگ و کنتراست
شرکت:
نظریه طراحی گرافیک – رنگ و کنتراست
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
Adobe Indesign CC – دوره آموزش پیشرفته
شرکت:
Adobe Indesign CC – دوره آموزش پیشرفته
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱