وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Indesign

Creating Special Effects with InDesign
Creating Special Effects with InDesign
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Adobe InDesign Superpower! Basic to Advanced
شرکت:
Adobe InDesign Superpower! Basic to Advanced
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
طراحی و ساخت مجله بوسیله Adobe Indesign
شرکت:
طراحی و ساخت مجله بوسیله Adobe Indesign
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۱
ایجاد یک نمونه معماری در نرم افزار Indesign
شرکت:
ایجاد یک نمونه معماری در نرم افزار Indesign
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
نظریه طراحی گرافیک – رنگ و کنتراست
شرکت:
نظریه طراحی گرافیک – رنگ و کنتراست
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
Adobe Indesign CC – دوره آموزش پیشرفته
شرکت:
Adobe Indesign CC – دوره آموزش پیشرفته
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
آموزش ساده تا پیشرفته InDesign
شرکت:
آموزش ساده تا پیشرفته InDesign
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۵ شهریور ۱۴۰۱
طراحی ارائه در Adobe Indesign CC
شرکت:
طراحی ارائه در Adobe Indesign CC
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
آموزش ضروری 2022 InDesign
آموزش ضروری 2022 InDesign
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری نکات طراحی با InDesign 2022
یادگیری نکات طراحی با InDesign 2022
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
طراحی کتاب برای چاپ با Adobe InDesign
شرکت:
طراحی کتاب برای چاپ با Adobe InDesign
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
ساخت GIF بوسیله فتوشاپ و دیگر نرم افزارهای ادوبی
شرکت:
ساخت GIF بوسیله فتوشاپ و دیگر نرم افزارهای ادوبی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
InDesign: طرح بندی و ترکیب
InDesign: طرح بندی و ترکیب
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
InDesign: ایجاد اسناد طولانی
InDesign: ایجاد اسناد طولانی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰