وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

عمومی و آفیس

بین رودخانه ها: تاریخ بین النهرین باستانی
شرکت:
بین رودخانه ها: تاریخ بین النهرین باستانی
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 6 دقیقه
۶ خرداد ۱۳۹۷
انقلاب صنعتی
شرکت:
انقلاب صنعتی
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 20 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
اندیشه و فرهنگ اروپا در قرن بیست و یکم
شرکت:
اندیشه و فرهنگ اروپا در قرن بیست و یکم
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
توسعه تمدن اروپایی
شرکت:
توسعه تمدن اروپایی
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
ادبیات کلاسیک روسیه
شرکت:
ادبیات کلاسیک روسیه
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 5 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
جهان اسرائیل کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان
شرکت:
جهان اسرائیل کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ظهور رم
شرکت:
ظهور رم
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 17 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ اسپانیا
شرکت:
تاریخ اسپانیا
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 7 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
اصول بزرگ ، مهم و لذت بخش علم
شرکت:
اصول بزرگ ، مهم و لذت بخش علم
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 11 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آشنایی با امپراطوری بربرها ( مغول ها )
شرکت:
آشنایی با امپراطوری بربرها ( مغول ها )
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بیان پرسش هایی در رابطه با کیهان و پاسخ دادن به آن ها
شرکت:
بیان پرسش هایی در رابطه با کیهان و پاسخ دادن به آن ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
انقلاب کبیر فرانسه و عصر ناپلئون
شرکت:
انقلاب کبیر فرانسه و عصر ناپلئون
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
لئوناردو داوینچی و رنسانس عالی ایتالیایی
شرکت:
لئوناردو داوینچی و رنسانس عالی ایتالیایی
63,400 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت و 7 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آشنایی با انسان ما قبل تاریخ و اولین تمدن ها
شرکت:
آشنایی با انسان ما قبل تاریخ و اولین تمدن ها
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 11 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخچه علوم: تاریخ قدیم تا 1700
شرکت:
تاریخچه علوم: تاریخ قدیم تا 1700
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آشنایی با دین های بزرگ جهان
شرکت:
آشنایی با دین های بزرگ جهان
45,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷