وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Hadoop

Spark Project on Cloudera Hadoop(CDH) and GCP for Beginners
شرکت:
Spark Project on Cloudera Hadoop(CDH) and GCP for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Master Big Data – Apache Spark/Hadoop/Sqoop/Hive/Flume/Mongo
شرکت:
Master Big Data – Apache Spark/Hadoop/Sqoop/Hive/Flume/Mongo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Introduction to Big Data & Hadoop Ecosystem
شرکت:
Introduction to Big Data & Hadoop Ecosystem
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Working with Hadoop [Dec-22]
شرکت:
Working with Hadoop [Dec-22]
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Learn Apache Hadoop in a Day- A Big Data Course
شرکت:
Learn Apache Hadoop in a Day- A Big Data Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
دوره مدیریت کلودهای Cloudera و Hadoop
شرکت:
دوره مدیریت کلودهای Cloudera و Hadoop
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 15 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۱
مبانی مهندسی دیتا : استفاده از Spark, Hive, Hadoop
شرکت:
مبانی مهندسی دیتا : استفاده از Spark, Hive, Hadoop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش مدیریت Cloudera Hadoop
شرکت:
آموزش مدیریت Cloudera Hadoop
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۵ بهمن ۱۴۰۰
آموزش پیاده سازی پیشرفته Cloud Hadoop به کمک Apache Spark
آموزش پیاده سازی پیشرفته Cloud Hadoop به کمک Apache Spark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
فیلم آموزش کامل Hadoop
فیلم آموزش کامل Hadoop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ مهر ۱۳۹۸
شروع به کار با هدوپ – Hadoop Quick Start
شرکت:
شروع به کار با هدوپ – Hadoop Quick Start
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۳۹۸