وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Raspberry Pi

IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
شرکت:
IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Building a Raspberry Pi 4 Kubernetes Cluster
شرکت:
Building a Raspberry Pi 4 Kubernetes Cluster
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project
شرکت:
Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project
29,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Complete Water Tank Automation using Raspberry Pi 2023
شرکت:
Complete Water Tank Automation using Raspberry Pi 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Getting Started with Raspberry Pi
شرکت:
Getting Started with Raspberry Pi
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Raspberry Pi Boot Camp
شرکت:
Raspberry Pi Boot Camp
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
یادگیری کامل Raspberry Pi
شرکت:
یادگیری کامل Raspberry Pi
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
Raspberry Pi برنامه نویسی و شبیه سازی
شرکت:
Raspberry Pi برنامه نویسی و شبیه سازی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
یادگیری کامل Raspberry Pi در زبان کوتاه
شرکت:
یادگیری کامل Raspberry Pi در زبان کوتاه
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
انجام پروژه های رباتیک با Raspberry Pi
شرکت:
انجام پروژه های رباتیک با Raspberry Pi
24,900 تومان
افزودن به سبد
26 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
هوشمند سازی خانه ها با Raspberry Pi
شرکت:
هوشمند سازی خانه ها با Raspberry Pi
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
یک ربات Arm را بوسیله Raspberry Pi بسازید
شرکت:
یک ربات Arm را بوسیله Raspberry Pi بسازید
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
راه اندازی وب سرور بر روی Raspberry Pi و یا Ubuntu
شرکت:
راه اندازی وب سرور بر روی Raspberry Pi و یا Ubuntu
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
شروع با Raspberry Pi
شرکت:
شروع با Raspberry Pi
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱ تیر ۱۴۰۱