وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Raspberry Pi

ARM Raspberry Pi Assembly Language From Ground Up™
شرکت:
ARM Raspberry Pi Assembly Language From Ground Up™
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Ethical Hacking: Security Testing with Raspberry Pi
شرکت:
Ethical Hacking: Security Testing with Raspberry Pi
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Raspberry Pi – Ninja Special Ops Technical Agent Training
شرکت:
Raspberry Pi – Ninja Special Ops Technical Agent Training
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
شرکت:
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn Raspberry pi pico with hands on projects
شرکت:
Learn Raspberry pi pico with hands on projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn IoT using Micropython and Raspberry Pi PICO W
شرکت:
Learn IoT using Micropython and Raspberry Pi PICO W
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Embedded Systems and OS Development
شرکت:
Embedded Systems and OS Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Protective Technology with Pi-hole
شرکت:
Protective Technology with Pi-hole
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
شرکت:
IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Building a Raspberry Pi 4 Kubernetes Cluster
شرکت:
Building a Raspberry Pi 4 Kubernetes Cluster
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project
شرکت:
Raspberry Pi Full Stack Upgrade Project
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Complete Water Tank Automation using Raspberry Pi 2023
شرکت:
Complete Water Tank Automation using Raspberry Pi 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Getting Started with Raspberry Pi
شرکت:
Getting Started with Raspberry Pi
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Raspberry Pi Boot Camp
شرکت:
Raspberry Pi Boot Camp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
یادگیری کامل Raspberry Pi
شرکت:
یادگیری کامل Raspberry Pi
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
Raspberry Pi برنامه نویسی و شبیه سازی
شرکت:
Raspberry Pi برنامه نویسی و شبیه سازی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
یادگیری کامل Raspberry Pi در زبان کوتاه
شرکت:
یادگیری کامل Raspberry Pi در زبان کوتاه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱