وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Xcode

Create Reminder App in Xcode Create a Simple Reminder App for iOS
شرکت:
Create Reminder App in Xcode Create a Simple Reminder App for iOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Create Image Widgets in Xcode Learn to Create Cool Widgets with Random Images for iOS
شرکت:
Create Image Widgets in Xcode Learn to Create Cool Widgets with Random Images for iOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
TikTok Clone App | iOS 16 & Swift 5 | Firebase | Xcode 14
شرکت:
TikTok Clone App | iOS 16 & Swift 5 | Firebase | Xcode 14
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Change iOS App Icons Programmatically in Xcode Dynamically Update Icons In-App
شرکت:
Change iOS App Icons Programmatically in Xcode Dynamically Update Icons In-App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Xcode 14 Essential Training
Xcode 14 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Xcode 13 آموزش ضروری
Xcode 13 آموزش ضروری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی یک برنامه موبایل بوسیله SwiftUI و Xcode
شرکت:
طراحی یک برنامه موبایل بوسیله SwiftUI و Xcode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ساخت یک برنامه چت برای iOS بوسیله Xcode
شرکت:
آموزش ساخت یک برنامه چت برای iOS بوسیله Xcode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۰
آموزش نکات و ترفندهای Xcode
شرکت:
آموزش نکات و ترفندهای Xcode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش انیمیشن سازی SwiftUI : کار با Xcode 12 and iOS 14
شرکت:
آموزش انیمیشن سازی SwiftUI : کار با Xcode 12 and iOS 14
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Xcode 12
فیلم یادگیری کامل Xcode 12
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۶ فروردین ۱۴۰۰