وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Vray

Understanding SSS (2022) with Richard Yot
شرکت:
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
شرکت:
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Ultimate 3ds Max + V-Ray Photorealistic 3D Rendering Course
شرکت:
Ultimate 3ds Max + V-Ray Photorealistic 3D Rendering Course
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
شرکت:
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
شرکت:
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
شرکت:
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
شرکت:
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
شرکت:
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
شرکت:
3d People +3ds Max+ Vray + Photoshop
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max and V-Ray: ArchViz Material Details for Photorealism
3ds Max and V-Ray: ArchViz Material Details for Photorealism
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Rhino7 & V-Ray (English)
شرکت:
Rhino7 & V-Ray (English)
34,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Jewellery Rendering MASTERCLASS – Vray, Keyshot, Maverick +
شرکت:
Jewellery Rendering MASTERCLASS – Vray, Keyshot, Maverick +
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Photorealistic Lighting with 3ds Max + Vray
شرکت:
Photorealistic Lighting with 3ds Max + Vray
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
طراحی مبلمان با Vray برای SketchUp
شرکت:
طراحی مبلمان با Vray برای SketchUp
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
طراحی معماری بیرونی بوسیله 3ds Max, Vray
شرکت:
طراحی معماری بیرونی بوسیله 3ds Max, Vray
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
ایجاد رندرهای معماری سینمایی | Vray برای Sketchup
شرکت:
ایجاد رندرهای معماری سینمایی | Vray برای Sketchup
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
یادگیری صفر تا صد Vray برای Revit
شرکت:
یادگیری صفر تا صد Vray برای Revit
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری تری دی مکس در 6 ساعت – 3ds Max + V-Ray
شرکت:
یادگیری تری دی مکس در 6 ساعت – 3ds Max + V-Ray
مدرس:
33,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 17 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
طراحی داخلی : اتاق نشیمن بوسیله Vray 5 در Sketchup
شرکت:
طراحی داخلی : اتاق نشیمن بوسیله Vray 5 در Sketchup
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
طراحی و مصورسازی معماری بوسیله 3Ds Max, Vray
شرکت:
طراحی و مصورسازی معماری بوسیله 3Ds Max, Vray
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰