وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Vray

3DS Max and Vray Interior Design Course
شرکت:
3DS Max and Vray Interior Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
شرکت:
VFX Masterclass 2024: AE + 3Ds Max + PFtrack + Tyflow + Vray
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
شرکت:
Ultmate 3Ds Max 2024 Course with Vray and Tyflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
شرکت:
3ds Max + Vray: Ultimate Architectural Exteriors Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
شرکت:
Architectural Exterior Rendering Masterclass 3ds Max + V-Ray
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
شرکت:
3Ds Max and V-Ray 5 : Complete Modeling and Rendering Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
شرکت:
3ds Max + V-Ray 2022: Complete Course in 13 hrs
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
شرکت:
V-Ray 6 + 3ds Max Master 3D Rendering with Vray & 3ds Max
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Lumion realistic render course
شرکت:
Lumion realistic render course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
SketchUp Vray exterior realistic rendering Guide
شرکت:
SketchUp Vray exterior realistic rendering Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Creating A Realistic Humanoid 3D Character
شرکت:
Creating A Realistic Humanoid 3D Character
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 4 – Build)
شرکت:
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 4 – Build)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 3 – Extensions)
شرکت:
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 3 – Extensions)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 2 – Vray)
شرکت:
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 2 – Vray)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 1 – SketchUp)
شرکت:
Learn SketchUp & Vray – Beginner to Advanced (Part 1 – SketchUp)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
شرکت:
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
شرکت:
Understanding SSS (2022) with Richard Yot
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
شرکت:
Exterior Workshop using 3ds Max & Vray & Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
شرکت:
3Ds Max Vray Render Best Exterior Workshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
شرکت:
3ds Max + Vray : Interior & Exterior Night Renders
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
شرکت:
3ds Max + Vray : 3d Visualizer handbook to Interior daylight
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
شرکت:
3ds Max & Vray: Advanced Arch Viz Interior Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱