وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ضد هک و امنیت شبکه

امنیت شبکه چیست؟
امنیت شبکه در حالت کلی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت میگیرد.
هر شبکه دارای یکسری نقاط آسیب پذیر است که باید با استفاده از ابزار ها و تکنیک ها آن را پیدا کرد و پوشش داد.
مفاهیم گوناگونی برای ضد هک و امنیت شبکه وجود دارد که از جمله آن penetration test، penetration test و… را میتوان نام برد.

GIAC Security Essentials (GSEC)
شرکت:
GIAC Security Essentials (GSEC)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
CySA+ CS0-002
شرکت:
CySA+ CS0-002
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
(SSCP) Systems Security Certified Practitioner, 2nd Edition
شرکت:
(SSCP) Systems Security Certified Practitioner, 2nd Edition
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
ACL,Prefix-List and Route-Map Course
شرکت:
ACL,Prefix-List and Route-Map Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Securing Your DevOps Pipelines
شرکت:
Securing Your DevOps Pipelines
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Exam MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (Video)
شرکت:
Exam MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (Video)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Securing ASP.NET Core Endpoints Using Signal Sign On
شرکت:
Securing ASP.NET Core Endpoints Using Signal Sign On
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
APIs for Business Security, Privacy, and New Markets
شرکت:
APIs for Business Security, Privacy, and New Markets
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Security by Design Thinking for Cloud Architects
شرکت:
Security by Design Thinking for Cloud Architects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Secure Sockets Layer (SSL) Fundamentals
شرکت:
Secure Sockets Layer (SSL) Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Controlling Spam with Linux and Greylisting
شرکت:
Controlling Spam with Linux and Greylisting
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
شرکت:
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
41 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC488 –  Cloud Security 2022
شرکت:
SEC488 – Cloud Security 2022
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
FOR610 Reverse-Engineering Malware Malware Analysis Tools and Techniques v2021
شرکت:
FOR610 Reverse-Engineering Malware Malware Analysis Tools and Techniques v2021
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Blue Team Summit 2022
شرکت:
Blue Team Summit 2022
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
(SSCP) Systems Security Certified Practitioner, 2nd Edition
شرکت:
(SSCP) Systems Security Certified Practitioner, 2nd Edition
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Core Cyber Security Concepts
شرکت:
Core Cyber Security Concepts
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
CCSP Certified Cloud Security Professional Preparation
شرکت:
CCSP Certified Cloud Security Professional Preparation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Securing Your GitHub Project
شرکت:
Securing Your GitHub Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
CISSP Bootcamp Course : Domain 7 and Domain 8
شرکت:
CISSP Bootcamp Course : Domain 7 and Domain 8
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Cisco ISE
شرکت:
Cisco ISE
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
CCSP Domain 5 – Cloud Security Operations
شرکت:
CCSP Domain 5 – Cloud Security Operations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
CCSP Domain 4 – Cloud Application Security
شرکت:
CCSP Domain 4 – Cloud Application Security
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲