وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Maya

Maya for Beginners: Complete 3D Animation Fundamentals
شرکت:
Maya for Beginners: Complete 3D Animation Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hard Surface Vehicle UV Mapping in Maya
شرکت:
Hard Surface Vehicle UV Mapping in Maya
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hard Surface Vehicle 3D Modeling in Maya
شرکت:
Hard Surface Vehicle 3D Modeling in Maya
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Switching to Maya for Game Artists by FastTrack Tutorials
شرکت:
Switching to Maya for Game Artists by FastTrack Tutorials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
شرکت:
How to Texture Stylized Rocks in Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Character Rigging Crash Course In Maya For Intermediate User
شرکت:
Character Rigging Crash Course In Maya For Intermediate User
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
LEARN 3D CHARACTER ANIMATION FROM SCRATCH
شرکت:
LEARN 3D CHARACTER ANIMATION FROM SCRATCH
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 25 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Python Programming for Maya Animators
شرکت:
Introduction to Python Programming for Maya Animators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
3D Animation Course for Beginners in Maya
شرکت:
3D Animation Course for Beginners in Maya
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Antique Japanese Dragon Vase in Zbrush Balazs Domjan
شرکت:
Antique Japanese Dragon Vase in Zbrush Balazs Domjan
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Autodesk Maya Beginner’s Course
شرکت:
Autodesk Maya Beginner’s Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
3D Modeling Course for Beginners in Maya
شرکت:
3D Modeling Course for Beginners in Maya
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Introduction to Modeling in Maya
شرکت:
Introduction to Modeling in Maya
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Maya Rigging Guide for Your Characters
شرکت:
Maya Rigging Guide for Your Characters
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Maya 2022 Beginners Course
شرکت:
Maya 2022 Beginners Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Maya 2022 Beginners Course
شرکت:
Maya 2022 Beginners Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
نحوه مدل سازی مش پایه در مایا
شرکت:
نحوه مدل سازی مش پایه در مایا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
سری کامل مدل سازی هیولا 3D برای NFT و Metaverse
شرکت:
سری کامل مدل سازی هیولا 3D برای NFT و Metaverse
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
هندسه معماری: معرفی مدل سازی مش در مایا
شرکت:
هندسه معماری: معرفی مدل سازی مش در مایا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
نحوه استفاده از nCloth برای مایا
شرکت:
نحوه استفاده از nCloth برای مایا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
ساخت جلوه های ویژه بوسیله امکانات MASH در Maya
شرکت:
ساخت جلوه های ویژه بوسیله امکانات MASH در Maya
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱