وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش SPSS Statistics

SPSS Statistics

SPSS  از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:

آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
شرکت:
Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Machine Learning and AI Foundations: Decision Trees with SPSS
Machine Learning and AI Foundations: Decision Trees with SPSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
SPSS Data Analysis & Results Writing For Complete Beginners
شرکت:
SPSS Data Analysis & Results Writing For Complete Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
رگرسیون لجستیک در SPSS: راهنمای کامل
شرکت:
رگرسیون لجستیک در SPSS: راهنمای کامل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آمار توصیفی با SPSS
شرکت:
آمار توصیفی با SPSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
آموزش داده یابی یا Data Mining بوسیله SPSS
آموزش داده یابی یا Data Mining بوسیله SPSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ فروردین ۱۳۹۸