وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش SPSS Statistics

SPSS Statistics

SPSS  از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:

آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

SPSS Statistics Essential Training
شرکت:
SPSS Statistics Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
SPSS GUI Understanding and User Training
شرکت:
SPSS GUI Understanding and User Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Linear Regression & Supervised Learning with SPSS
شرکت:
Linear Regression & Supervised Learning with SPSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Logistic Regression & Supervised Learning using SPSS
شرکت:
Logistic Regression & Supervised Learning using SPSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
SPSS For Research
شرکت:
SPSS For Research
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
SPSS Essentials: Beginner to Advanced Analytics
شرکت:
SPSS Essentials: Beginner to Advanced Analytics
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
SPSS: The complete beginner’s guide.
شرکت:
SPSS: The complete beginner’s guide.
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Confirmatory Factor Analysis with SPSS Amos
شرکت:
Confirmatory Factor Analysis with SPSS Amos
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Advanced Data Science Techniques in SPSS
شرکت:
Advanced Data Science Techniques in SPSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
شرکت:
Statistics / Data Analysis in SPSS: Inferential Statistics
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Machine Learning and AI Foundations: Decision Trees with SPSS
Machine Learning and AI Foundations: Decision Trees with SPSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
SPSS Data Analysis & Results Writing For Complete Beginners
شرکت:
SPSS Data Analysis & Results Writing For Complete Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
رگرسیون لجستیک در SPSS: راهنمای کامل
شرکت:
رگرسیون لجستیک در SPSS: راهنمای کامل
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آمار توصیفی با SPSS
شرکت:
آمار توصیفی با SPSS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
آموزش داده یابی یا Data Mining بوسیله SPSS
آموزش داده یابی یا Data Mining بوسیله SPSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ فروردین ۱۳۹۸