وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Jenkins

Jenkins

Jenkins یک ابزار نرم افزاری ادغام مداوم است که در زبان برنامه نویسی جاوا برای تست و گزارش دهی بر روی تغییرات جداگانه در یک code base بزرگتر در زمان واقعی نوشته شده است.

این نرم افزار به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به سرعت نقص های موجود در کد پایه را پیدا و رفع کند و تست ساخت آنها را خودکارسازی کند.

Jenkins برای ساخت و تست پروژه های نرم افزاری استفاده می شود و کار را برای توسعه دهندگان جهت ادغام و یکپارچه سازی مداوم تغییرات در پروژه و ایجاد ساخت برای کاربران را آسان می سازد.

با Jenkins، سازمان ها می توانند فرایند توسعه نرم افزار را از طریق اتوماسیون به سرعت افزایش دهند. Jenkins ادغام فرآیندهای چرخه عمر توسعه هر نوعی را که شامل انواع ساخت، سند، تست، بسته، مرحله، استقرار، تجزیه و تحلیل استاتیک و غیره می شود انجام می دهد.

Kubernetes Project-2022 CI/CD with Jenkins Helm on AKS and EKS
شرکت:
Kubernetes Project-2022 CI/CD with Jenkins Helm on AKS and EKS
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
شرکت:
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 27 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Jenkins From The Scratch and prepare for Job Interview
شرکت:
Learn Jenkins From The Scratch and prepare for Job Interview
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Devops & Devsecops With Terraform, Kubernetes, Jenkins & Aws
شرکت:
Devops & Devsecops With Terraform, Kubernetes, Jenkins & Aws
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Certified Jenkins Engineer
شرکت:
Certified Jenkins Engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
شرکت:
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Building Java using Maven on Jenkins
شرکت:
Building Java using Maven on Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Building Java using Gradle on Jenkins
شرکت:
Building Java using Gradle on Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Using Jenkins to Automate Artifact Builds and Security
شرکت:
Using Jenkins to Automate Artifact Builds and Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Jenkins CI CD | 70 Tasks on Declarative Pipelines & DSL Jobs
شرکت:
Jenkins CI CD | 70 Tasks on Declarative Pipelines & DSL Jobs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
کورس یادگیری CI/CD Pipeline و کار با Jenkins
شرکت:
کورس یادگیری CI/CD Pipeline و کار با Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 13 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
پروژه DevOps : استفاده از CI/CD, Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
پروژه DevOps : استفاده از CI/CD, Jenkins Ansible Kubernetes
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
یادگیری Jenkins Pipelines : قدم به قدم | DevOps | CI/CD
شرکت:
یادگیری Jenkins Pipelines : قدم به قدم | DevOps | CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Jenkins
دوره یادگیری کامل Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
یادگیری کامل مباحث Kubernetes, Jenkins, AKS EKS 2022
شرکت:
یادگیری کامل مباحث Kubernetes, Jenkins, AKS EKS 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ادغام Ansible با Jenkins
شرکت:
ادغام Ansible با Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Jenkins
کورس یادگیری Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۰
اتومات کردن Jenkins به کمک Python
شرکت:
اتومات کردن Jenkins به کمک Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
Jenkins CI CD را یاد بگیرید
شرکت:
Jenkins CI CD را یاد بگیرید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۰
آموزش توسعه DevOps در زبان های Node.JS, React
شرکت:
آموزش توسعه DevOps در زبان های Node.JS, React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۰
آموزش DevOps : استفاده از Jenkins و GitHub در کلود AWS
شرکت:
آموزش DevOps : استفاده از Jenkins و GitHub در کلود AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۰