وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Jenkins

Jenkins

Jenkins یک ابزار نرم افزاری ادغام مداوم است که در زبان برنامه نویسی جاوا برای تست و گزارش دهی بر روی تغییرات جداگانه در یک code base بزرگتر در زمان واقعی نوشته شده است.

این نرم افزار به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به سرعت نقص های موجود در کد پایه را پیدا و رفع کند و تست ساخت آنها را خودکارسازی کند.

Jenkins برای ساخت و تست پروژه های نرم افزاری استفاده می شود و کار را برای توسعه دهندگان جهت ادغام و یکپارچه سازی مداوم تغییرات در پروژه و ایجاد ساخت برای کاربران را آسان می سازد.

با Jenkins، سازمان ها می توانند فرایند توسعه نرم افزار را از طریق اتوماسیون به سرعت افزایش دهند. Jenkins ادغام فرآیندهای چرخه عمر توسعه هر نوعی را که شامل انواع ساخت، سند، تست، بسته، مرحله، استقرار، تجزیه و تحلیل استاتیک و غیره می شود انجام می دهد.

Mastering Jenkins: Building Continuous Integration Pipelines
شرکت:
Mastering Jenkins: Building Continuous Integration Pipelines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Jenkins, From Zero To Master – Industrial CI/CD Projects
شرکت:
Jenkins, From Zero To Master – Industrial CI/CD Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 7 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Gitops For Jenkins Jobs
شرکت:
Gitops For Jenkins Jobs
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building a Modern CI/CD Pipeline with Jenkins
شرکت:
Building a Modern CI/CD Pipeline with Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Jenkins CI CD Pipeline Tutorials Hands-On with Projects
شرکت:
Jenkins CI CD Pipeline Tutorials Hands-On with Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Master Playwright V1.39 + Docker, Cucumber, Jenkins – Nov’23
شرکت:
Master Playwright V1.39 + Docker, Cucumber, Jenkins – Nov’23
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Master in Jenkins Declarative Pipeline with 100+ Examples
شرکت:
Master in Jenkins Declarative Pipeline with 100+ Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
The Ultimate DevOps Course 2023 – Jenkins, Terraform, AWS
شرکت:
The Ultimate DevOps Course 2023 – Jenkins, Terraform, AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Running Jenkins in Docker
شرکت:
Running Jenkins in Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Getting Started with Jenkins
شرکت:
Getting Started with Jenkins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Automating Jenkins with Groovy
شرکت:
Automating Jenkins with Groovy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Hands-On Mastering DevOps: CI and Jenkins Pipelines in AWS
شرکت:
Hands-On Mastering DevOps: CI and Jenkins Pipelines in AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Kubernetes Project-2022 CI/CD with Jenkins Helm on AKS and EKS
شرکت:
Kubernetes Project-2022 CI/CD with Jenkins Helm on AKS and EKS
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
شرکت:
REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 27 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Jenkins From The Scratch and prepare for Job Interview
شرکت:
Learn Jenkins From The Scratch and prepare for Job Interview
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Devops & Devsecops With Terraform, Kubernetes, Jenkins & Aws
شرکت:
Devops & Devsecops With Terraform, Kubernetes, Jenkins & Aws
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Certified Jenkins Engineer
شرکت:
Certified Jenkins Engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
شرکت:
Version Control with GIT, GitHub, Bitbucket & Jenkins CI/CD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲