وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش SolidWorks

SOLIDWORKS: Introduction To Finite Element Analysis (FEA)
شرکت:
SOLIDWORKS: Introduction To Finite Element Analysis (FEA)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Certified SOLIDWORKS Professional CSWP Prep Course 2023
شرکت:
Certified SOLIDWORKS Professional CSWP Prep Course 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Surface Modeling in Solidworks
شرکت:
Surface Modeling in Solidworks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
SolidWorks Beginners Course – Learn from an expert!
شرکت:
SolidWorks Beginners Course – Learn from an expert!
29,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Master SURFACING In SOLIDWORKS With Real Life Examples
شرکت:
Master SURFACING In SOLIDWORKS With Real Life Examples
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CFD Analysis & Optimization of HVAC Systems using SolidWorks
شرکت:
CFD Analysis & Optimization of HVAC Systems using SolidWorks
44,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Become Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) Course
شرکت:
Become Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Become A Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) Course
شرکت:
Become A Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
SOLIDWORKS : A Complete Master course for Beginners
شرکت:
SOLIDWORKS : A Complete Master course for Beginners
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
سالیدورکس : یک متخصص PDM شوید
شرکت:
سالیدورکس : یک متخصص PDM شوید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل SOLIDWORKS API
شرکت:
کورس یادگیری کامل SOLIDWORKS API
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
راز و رمزهای SolidWorks : از مبتدی تا حرفه ای
شرکت:
راز و رمزهای SolidWorks : از مبتدی تا حرفه ای
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱
کار با ماژول های مونتاژ در SolidWorks
شرکت:
کار با ماژول های مونتاژ در SolidWorks
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱
کارشناسی ارشد در SolidWorks با نمونه های واقعی
شرکت:
کارشناسی ارشد در SolidWorks با نمونه های واقعی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱
ساخت قطعات فلزی در نرم افزار SolidWorks
شرکت:
ساخت قطعات فلزی در نرم افزار SolidWorks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱
مدل سازی سه بعدی در نرم افزار SolidWorks
شرکت:
مدل سازی سه بعدی در نرم افزار SolidWorks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 8 دقیقه
۲ شهریور ۱۴۰۱
جداول طراحی SolidWorks
شرکت:
جداول طراحی SolidWorks
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱
SolidWorks : مباحث خلاقیت و طراحی صنعتی در سالیدورکس
شرکت:
SolidWorks : مباحث خلاقیت و طراحی صنعتی در سالیدورکس
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دوره کامل مبتدیان SolidWorks
شرکت:
دوره کامل مبتدیان SolidWorks
24,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۱
انجام کارهای صنعتی در SolidWorks
شرکت:
انجام کارهای صنعتی در SolidWorks
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱