وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش SolidWorks

SolidCam CAD CAM and CNC Programming
شرکت:
SolidCam CAD CAM and CNC Programming
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 3 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Solidworks CAD Basics &  Siemens NX CAD CAM & Post Builder
شرکت:
Solidworks CAD Basics & Siemens NX CAD CAM & Post Builder
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Cavity casting aluminum & Mold design with solidworks
شرکت:
Cavity casting aluminum & Mold design with solidworks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Calibration Process (ISO/IEC 17025:2017)
شرکت:
Calibration Process (ISO/IEC 17025:2017)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
SolidWorks 2023 – Advanced Assembly Training
شرکت:
SolidWorks 2023 – Advanced Assembly Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Solidworks Become A Certified Pdm Professional (Cpap)
شرکت:
Solidworks Become A Certified Pdm Professional (Cpap)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
SOLIDWORKS Hands-on Essential Training 2023
شرکت:
SOLIDWORKS Hands-on Essential Training 2023
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
SOLIDWORKS: Introduction To Finite Element Analysis (FEA)
شرکت:
SOLIDWORKS: Introduction To Finite Element Analysis (FEA)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Certified SOLIDWORKS Professional CSWP Prep Course 2023
شرکت:
Certified SOLIDWORKS Professional CSWP Prep Course 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 8 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Surface Modeling in Solidworks
شرکت:
Surface Modeling in Solidworks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
SolidWorks Beginners Course – Learn from an expert!
شرکت:
SolidWorks Beginners Course – Learn from an expert!
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Master SURFACING In SOLIDWORKS With Real Life Examples
شرکت:
Master SURFACING In SOLIDWORKS With Real Life Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
CFD Analysis & Optimization of HVAC Systems using SolidWorks
شرکت:
CFD Analysis & Optimization of HVAC Systems using SolidWorks
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Become Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) Course
شرکت:
Become Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Become A Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) Course
شرکت:
Become A Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
SOLIDWORKS : A Complete Master course for Beginners
شرکت:
SOLIDWORKS : A Complete Master course for Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
سالیدورکس : یک متخصص PDM شوید
شرکت:
سالیدورکس : یک متخصص PDM شوید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل SOLIDWORKS API
شرکت:
کورس یادگیری کامل SOLIDWORKS API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
کار با ماژول های مونتاژ در SolidWorks
شرکت:
کار با ماژول های مونتاژ در SolidWorks
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱
کارشناسی ارشد در SolidWorks با نمونه های واقعی
شرکت:
کارشناسی ارشد در SolidWorks با نمونه های واقعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱
ساخت قطعات فلزی در نرم افزار SolidWorks
شرکت:
ساخت قطعات فلزی در نرم افزار SolidWorks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۶ شهریور ۱۴۰۱