وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Tableau

Tableau Prep Masterclass: Data Preparation, Analysis & ETL
شرکت:
Tableau Prep Masterclass: Data Preparation, Analysis & ETL
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tableau Visualization : From Beginner to Master in 3 Hours
شرکت:
Tableau Visualization : From Beginner to Master in 3 Hours
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Become a Data Analyst: Excel, SQL & Tableau – 3-in-1 Bundle
شرکت:
Become a Data Analyst: Excel, SQL & Tableau – 3-in-1 Bundle
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Zero to Hero in Tableau: Data Visualization using Tableau
شرکت:
Zero to Hero in Tableau: Data Visualization using Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 21 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tableau for HR: HR Analytics and Visualization with Tableau
شرکت:
Tableau for HR: HR Analytics and Visualization with Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 16 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tableau for Finance: Visualize Financial Data using Tableau
شرکت:
Tableau for Finance: Visualize Financial Data using Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 14 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hands-On Data Analysis using SQL & Tableau with Real Project
شرکت:
Hands-On Data Analysis using SQL & Tableau with Real Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn to Create Data Visualisations Using Tableau
شرکت:
Learn to Create Data Visualisations Using Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Tableau Desktop Hands-on Training for Absolute Beginners
شرکت:
Tableau Desktop Hands-on Training for Absolute Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Tableau 2022 -Data Science From Zero to Hero + Certification
شرکت:
Tableau 2022 -Data Science From Zero to Hero + Certification
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Tableau – Pass the Desktop Specialist Exam
شرکت:
Tableau – Pass the Desktop Specialist Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Tableau by working on Exciting Dashboards
شرکت:
Learn Tableau by working on Exciting Dashboards
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Create Analytics Dashboard with PowerBi and Tableau
شرکت:
Create Analytics Dashboard with PowerBi and Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Tableau Desktop Certified Professional: Visual Best Practices
شرکت:
Tableau Desktop Certified Professional: Visual Best Practices
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Tableau Desktop Certified Associate – Calculations
شرکت:
Tableau Desktop Certified Associate – Calculations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Tableau Desktop Specialist Certification Prep
شرکت:
Tableau Desktop Specialist Certification Prep
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Ultimate Tableau Desktop Course: Beginner to Advanced Bundle
شرکت:
Ultimate Tableau Desktop Course: Beginner to Advanced Bundle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
آموزش کار با Tableau Salesforce CRM
شرکت:
آموزش کار با Tableau Salesforce CRM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 22 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
چگونه می توان داشبوردهای بزرگ Tableau را ساخت
شرکت:
چگونه می توان داشبوردهای بزرگ Tableau را ساخت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲ شهریور ۱۴۰۱
دوره Tableau از مبتدی تا متوسط ( کورس 20 ساعته )
شرکت:
دوره Tableau از مبتدی تا متوسط ( کورس 20 ساعته )
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
آموزش ضروری Tableau
آموزش ضروری Tableau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱