وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش UI-UX

UI-UX

UX کوتاه شده عبارت User Experience design است و در مفهوم تجربه و احساس کاربران از رویت صفحات وب سایت استفاده می شود. اصطلاح UI نیز مخفف عبارت User Interface design است و به معنای بخشی از طراحی سایت می باشد که زمان رویت سایت توسط کاربر قابل مشاهده است. برای روشن تر شدن این دو اصطلاح به توضیح بیشتری نیاز است که در زیر به آن می پردازیم.

تفاوت بین UIو UX

 UI تنها بخشی از UX محسوب می شود. کل یک محصول UX است و برای تاثیرگذاری بر مخاطبان استفاده می شود. در حالی که UI در زیر مجموعه آن قرار می گیرد و برای تامین هدف های UX استفاده می شود.

برای داشتن طراحی UX باید به مفاهیم روانشناسی دقت کرد. به همین دلیل این نوع طراحی انتزاعی است. در حالی که در طراحی UI از ابزارهای عینی و قابل مشاهده ای همچون تصاویر، ویدئو، دیاگرام و … استفاده می شود.

Intro 2 user experience UX design
شرکت:
Intro 2 user experience UX design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn Figma: UI/UX Design Masterclass From Beginner to Pro
شرکت:
Learn Figma: UI/UX Design Masterclass From Beginner to Pro
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
UX UI Design Process and Principles
شرکت:
UX UI Design Process and Principles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
UI Learn –  Learn UI UX Design Course Online
شرکت:
UI Learn – Learn UI UX Design Course Online
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Fighting Dark UX Writing How To Write Kind UX Copy
شرکت:
Fighting Dark UX Writing How To Write Kind UX Copy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Using AI in the UX Design Process
Using AI in the UX Design Process
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Figma for Developers
شرکت:
Figma for Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Enterprise UI Development Testing & Code Quality
شرکت:
Enterprise UI Development Testing & Code Quality
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Hard Parts of UI Development
شرکت:
The Hard Parts of UI Development
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Enterprise UI Development
شرکت:
Enterprise UI Development
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Auto Layout in Figma – From the Basics to Responsive Design
شرکت:
Auto Layout in Figma – From the Basics to Responsive Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Data Analytics , UI UX , Machine Learning Complete Course
شرکت:
Data Analytics , UI UX , Machine Learning Complete Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Pivoting Your Career to User Experience
Pivoting Your Career to User Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Presenting UX Research
شرکت:
Presenting UX Research
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Machine Learning , UI UX , PowerPoint Presentation Course
شرکت:
Machine Learning , UI UX , PowerPoint Presentation Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Revolutionize UX/UI: AI-Design Strategies with ChatGPT
شرکت:
Revolutionize UX/UI: AI-Design Strategies with ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Penpot the complete guide
شرکت:
Penpot the complete guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Figma UI UX Design Essentials Training
شرکت:
Figma UI UX Design Essentials Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
User Experience Design – Learn UI UX App Design with Figma
شرکت:
User Experience Design – Learn UI UX App Design with Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Leading and Managing Successful UX Teams
Leading and Managing Successful UX Teams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Human Computer Interaction (HCI)
شرکت:
Mastering Human Computer Interaction (HCI)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
UI/UX Design Mastery For Beginner
شرکت:
UI/UX Design Mastery For Beginner
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Real-World UX Design Training
شرکت:
Real-World UX Design Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Alexunder Hess – Motion UI Design · Gold
شرکت:
Alexunder Hess – Motion UI Design · Gold
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳