وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش UI-UX

UI-UX

UX کوتاه شده عبارت User Experience design است و در مفهوم تجربه و احساس کاربران از رویت صفحات وب سایت استفاده می شود. اصطلاح UI نیز مخفف عبارت User Interface design است و به معنای بخشی از طراحی سایت می باشد که زمان رویت سایت توسط کاربر قابل مشاهده است. برای روشن تر شدن این دو اصطلاح به توضیح بیشتری نیاز است که در زیر به آن می پردازیم.

تفاوت بین UIو UX

 UI تنها بخشی از UX محسوب می شود. کل یک محصول UX است و برای تاثیرگذاری بر مخاطبان استفاده می شود. در حالی که UI در زیر مجموعه آن قرار می گیرد و برای تامین هدف های UX استفاده می شود.

برای داشتن طراحی UX باید به مفاهیم روانشناسی دقت کرد. به همین دلیل این نوع طراحی انتزاعی است. در حالی که در طراحی UI از ابزارهای عینی و قابل مشاهده ای همچون تصاویر، ویدئو، دیاگرام و … استفاده می شود.

UX for AI: Design Practices for AI Developers
UX for AI: Design Practices for AI Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Design for Developers – Enhance UI – Pro UIUX (Complete Pack)
شرکت:
Design for Developers – Enhance UI – Pro UIUX (Complete Pack)
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Interaction Design Fundamentals
شرکت:
Interaction Design Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Mastering UI/UX – zero to hero
شرکت:
Mastering UI/UX – zero to hero
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Figma Design: Build Your App in Record Time
شرکت:
Figma Design: Build Your App in Record Time
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Principle for UX Design
Principle for UX Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Building Trust Through UX Design
Building Trust Through UX Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
The Complete Course of Material UI
شرکت:
The Complete Course of Material UI
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn Figma Prototyping
شرکت:
Learn Figma Prototyping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
iOS Design with Midjourney and Figma
شرکت:
iOS Design with Midjourney and Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Hype4 Academy – Boring UI Course
شرکت:
Hype4 Academy – Boring UI Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
UI/UX Design With Figma : 5+ Real World Projects
شرکت:
UI/UX Design With Figma : 5+ Real World Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Essentials User Experience Design Adobe XD UI UX Design
شرکت:
Essentials User Experience Design Adobe XD UI UX Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Build this Modern UX/UI Designed Power BI Desktop Report
شرکت:
Build this Modern UX/UI Designed Power BI Desktop Report
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
UX Research: Overcoming Data Anxiety
UX Research: Overcoming Data Anxiety
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Learning Webflow
Learning Webflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Planning a Career in User Experience
Planning a Career in User Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Building and Mapping User Stories
Building and Mapping User Stories
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Accessibility for Managers and Non-Designers
Accessibility for Managers and Non-Designers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
UIKit for iOS 15, Part 2
شرکت:
UIKit for iOS 15, Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
UI Design Smart Home App in Figma
شرکت:
UI Design Smart Home App in Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
UI Design Quick Websites in Figma
شرکت:
UI Design Quick Websites in Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲