وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ITIL

ITIL v4 Foundation Essentials for IT Service Excellence
شرکت:
ITIL v4 Foundation Essentials for IT Service Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
2024 ITIL 4 Foundation Exam with Key Points & 8 Sample Solns
شرکت:
2024 ITIL 4 Foundation Exam with Key Points & 8 Sample Solns
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
ITIL 4 Foundation Certification Exam Preparation
شرکت:
ITIL 4 Foundation Certification Exam Preparation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Learning ITIL®
Learning ITIL®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
ITIL v4 Foundation Course and Guide to IT Service Excellence
شرکت:
ITIL v4 Foundation Course and Guide to IT Service Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Master Course in Corporate Governance and IT Governance 2.0
شرکت:
Master Course in Corporate Governance and IT Governance 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Get a job in ITIL capacity and availability – how it works
شرکت:
Get a job in ITIL capacity and availability – how it works
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
ITIL 4 Foundation Summary
شرکت:
ITIL 4 Foundation Summary
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
ITIL 4 Foundation Certification and Implementation Course
شرکت:
ITIL 4 Foundation Certification and Implementation Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل مدرک بین المللی ITIL 4 Foundation
شرکت:
کورس یادگیری کامل مدرک بین المللی ITIL 4 Foundation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل ITIL v4
شرکت:
فیلم یادگیری کامل ITIL v4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۲ فروردین ۱۳۹۹
یادگیری کامل ITIL
یادگیری کامل ITIL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
37 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری کامل ITIL 4 Foundation: Service Value System
شرکت:
فیلم یادگیری کامل ITIL 4 Foundation: Service Value System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۲ تیر ۱۳۹۸
فیلم آموزش ITIL 4 Foundation Complete Course with 2 Practice Exams
شرکت:
فیلم آموزش ITIL 4 Foundation Complete Course with 2 Practice Exams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاهی به ITIL Foundation 4
نگاهی به ITIL Foundation 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۸ اسفند ۱۳۹۷