وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ITIL

ITIL 4 Foundation Certification and Implementation Course
شرکت:
ITIL 4 Foundation Certification and Implementation Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل مدرک بین المللی ITIL 4 Foundation
شرکت:
کورس یادگیری کامل مدرک بین المللی ITIL 4 Foundation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل ITIL v4
شرکت:
فیلم یادگیری کامل ITIL v4
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 15 دقیقه
۲ فروردین ۱۳۹۹
یادگیری کامل ITIL
یادگیری کامل ITIL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
مدرس:
33,900 تومان
افزودن به سبد
37 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری کامل ITIL 4 Foundation: Service Value System
شرکت:
فیلم یادگیری کامل ITIL 4 Foundation: Service Value System
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۲ تیر ۱۳۹۸
فیلم آموزش ITIL 4 Foundation Complete Course with 2 Practice Exams
شرکت:
فیلم آموزش ITIL 4 Foundation Complete Course with 2 Practice Exams
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاهی به ITIL Foundation 4
نگاهی به ITIL Foundation 4
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۸ اسفند ۱۳۹۷